Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Välkommen till SLL Innovation

Välkommen till SLL Innovation

Har du en idé?

Innovation till nytta för invånarna

Invånarna i Stockholms län blir allt fler vilket innebär stora utmaningar för vården och kollektivtrafiken. SLL Innovation och Innovationsfonden stödjer utveckling av nyskapande produkter, tjänster och metoder till nytta för invånare och landstingets verksamheter.
 

Nyhter

Innovationsfondens första ansökningsperiod avslutad 6 november 2018

Glädjande fortsatt högt intresse för Innovationsfonden. Besked lämnas till de sökande före 23 december.

Innovation förbättrar vid blodprovstagning 12 oktober 2018

Husläkarmottagningen vid Sophiahemmet har infört en ny typ av stasband som ger ett standardiserat tryck vid blodprovstagning.

Kvällsföreläsning om bröstcancer 12 oktober 2018

Hur stor är risken att drabbas av bröstcancer? Hör Per Hall berätta om forsknings-framsteg och nya metoder för förebygga bröstcancer och rädda liv.

Ny rapport om Karolinska i ett växande Life Science kluster 2 oktober 2018

Ny rapport om hur Karolinska Universitetssjukhuset Solna spelar en betydande roll i att del i att etablera Stockholms framtida position.

Kalendarium

  • Välkomna till två dagar av konferenser och utställningar om ny teknik, aktuella projekt och gemensamma initiativ kopplade till framtidens städer.

  • Den 5 december äger IT i vården-dagen rum på Münchenbryggeriet. Fokus ligger på digitaliseringen inom vården och bland annat så kommer Kristina Groth från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset tala om telemedicin.

    Läs mer och anmäl dig här.

  • Den 7 december är det dags för en Innovation procurement in health-workshop i Bryssel, där bland annat Martina Ahlberg från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset kommer tala. Workshopen arrangeras av EU-kommissionen inom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020.

    Läs mer om workshopen här och om Horizon 2020 här.

  • Hur kan tekniken stötta vården?

    Tekniken är inte starkare än dess användare och den organisation den ska stötta. IT i vården-dagen lyfter fram hur du får med dig organisationen och professionen i ditt förändringsarbete, hur du ser till att patientperspektivet finns tillvarataget och hur du lyckas med implementeringen av dina idéer. Inspireras av visionärerna och dra lärdom av de som har lyckats! Du får också ta del av det senaste inom AI, medicinsk teknik och interoperabilitet, samt göra en djupdykning inom framtidens vårdinformationssystem.