Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Workshop Emerging Technologies

EmTech står för emerging technologies – teknologier som är under utveckling eller kommer att utvecklas inom de kommande fem till tio åren och som kan skapa disruptiv innovation eller bryta nya vägar. Det handlar till största del om nya digitala teknologier, några exempel är Artificiell intelligens (AI), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Blockhchain och Quantum computing.

 

Visionen för initiativet är att Stockholm ska bli Europas ledande plats för implementering av nya digitala teknologier inom hälsa, vård och omsorg. Programmet syftar till att sätta upp en miljö med fungerande processer, för tillämpning av de nya digitala teknologierna, och med kapacitet för att snabbt kunna mobilisera insatser när nya teknologier utvecklas. Miljön kommer att vara en arena för samarbeten över branschområden och mellan forskare, kliniker, företag och entreprenörer.

 

Inbjudna välkomnas till en workshop för att diskutera vad som behövs för att stärka initiativet samt vilka organisationer, projekt och initiativ som kan bidra till att visionen nås. Bakom initiativet står Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Science City foundation samt Länsstyrelsen.

 

Mer info om EmTechSthlm skickas ut till de som anmäler sig till workshopen.

 

Vinnväxt är en utlysning där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell framgång. Vinnväxt främjar hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. De vinnande initiativen får tio års finansiering med målet är att de ska etableras som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

 H2 HealtHUB Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm

2018-10-02