Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Ansökan till Innovationsfonden är öppen

Landstingets innovationsfond har utökats till 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år. Fonden stödjer utvecklingen av idéer om innovativa produkter, tjänster och metoder som kan förbättra hälso- och sjukvården. Alla som arbetar inom landstingsfinansierad vård kan ansöka.

Utvecklingen av innovationer har en central roll i Stockholms läns landstings satsning på att stärka hälso- och sjukvården. Därför har möjligheten utökats för vårdens medarbetare att få stöd i att utveckla idéer om hur utmaningar i det dagliga arbetet kan lösas. Den första perioden för att ansöka om medel ur Innovationsfonden är mellan 26 september och 23 oktober och nästa period är planerad till mellan 1 januari och 31 januari 2018. Det är även möjligt att ansöka om medel för fortsättning av projekt som redan tidigare har fått medel.
 
Läs mer om fonden och hur du ansöker här
2017-10-04