Hoppa till huvudinnehåll

I-AID och Strokeapp på Karolinska

Bild på Birgitta Janerot Sjöberg

Många projekt är i omlopp på våra olika innovationsenheter och nu ska vi lära oss mer om två spännande projekt som hålls på Karolinska Universitetssjukhuset. Ett syftar till att få in artificiell intelligens i vården och ett utvecklar en app för att snabbt kunna ge rätt behandling vid stroke.

 
I-AID för att få in AI i vården
Ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting har startat ett projekt som ska driva utvecklingen och införandet av artificiell intelligens (AI) inom vården. Projektet kallas I-AID som står för Integrerad Artificiell Intelligens Diagnostik och ska syfta till en säkrare och snabbare diagnostik.
 
– I-AID kommer att erbjuda klinisk expertkompetens, högkvalitativa kliniska data, tydliga processer och strukturer inom IT, upphandling och policys – alla de komponenter som krävs för att bli ett center med internationell lyskraft för vårdnära AI-utveckling, berättar projektledaren Birgitta Janerot Sjöberg (på bild ovan).
 
AI ska hjälpa hälso- och sjukvården att hålla nere kostnaderna samtidigt som man hoppas på en mer jämlik vård. Tanken är att I-AID-projektet ska ta in spetskompetens från näringslivet och akademin för att skräddarsy AI-lösningar åt sjukvården. Projektet fick nyligen veta att de nu får stöd av Vinnova under de kommande 2,5 åren.
 
Vill du veta mer om artificiell intelligens så kommer Birgitta Janerot Sjöberg den 31 augusti att delta på seminariet Artificiell Intelligens inom hälsa – en datadriven revolution, läs mer här.
 
Strokeapp för akut behandling vid stroke
Just nu håller en grupp på Karolinska Universitetssjukhuset på att ta fram en app för att snabbare kunna välja rätt behandling vid en stroke. Den första prototypen av appen har testats på Neurologen genom att iscensätta det akuta skedet med en skådespelare.
 
När någon får en stroke så är varje minut viktig. Blodproppar i hjärnan orsakar nämligen syrebrist och nervcellsdöd och för varje minut som går så räknar man med att ca 2 miljoner neuroner dör. Ju snabbare behandling sätts in desto mindre är risken för bestående hjärnskador. Av den anledningen syftar appen till att snabbt ge överskådlig information om rätt behandling.
 
Planen är att vara klara för ett kliniskt test i september.
 
2017-07-11
Bild på Birgitta Janerot Sjöberg