Hoppa till huvudinnehåll

Innovationsarbetet i landstinget ingår i FoUUI-rådets ansvar

Ett nytt råd för forskning, utveckling och utbildning (FoUU-råd) inrättades i Stockholms läns landsting 2018 efter beslut från landstingsdirektören. Framöver kommer innovation att ingå i uppgifterna och rådet byter namn till FoUUI-råd.

FoUUI-rådet är ett rådgivande organ till landstingsdirektören. Exempel på uppgifter för rådet är att samverka inom landstinget, följa upp och utvärdera satsningar samt kommunicera och ge överblick av aktuella frågor. Innovationsfrågor kommer nu regelbundet att finnas med på agendan och SLLI kommer att medverka och redogöra för händelseutvecklingen.   
 
Landstingets forsknings- och innovationsdirektör är ordförande i FoUUI-rådet. Övriga ledamöter är:
  • Sjukhusdirektören Karolinska Universitetssjukhuset
  • Sjukvårdsdirektören Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Verkställande direktören Södersjukhuset AB
  • Verkställande direktören Danderyds Sjukhus AB
  • Verkställande direktören Södertälje Sjukhus AB
  • Verkställande direktören S:t Eriks Ögonsjukhus AB
  • Verkställande direktören Tiohundra AB
  • Personaldirektören i Stockholms läns landsting
  • VD för Folktandvården i Stockholm
Privata vårdgivare medverkar vid FoUUI-rådets möten två gånger per halvår. Representanter för de privata vårdgivarna utses via det så kallade Branschrådet.
 
 
2018-03-29