Hoppa till huvudinnehåll

Succé för SLL Innovations seminarier i Almedalen

Bild på den glada publiken
 

SLL Innovation och Innovationsplatsen Karolinska universitetssjukhuset arrangerade 3 och 4 juli två fullsatta seminarier på temat Innovation i vården under årets Almedalen. Seminarierna lyfte bland annat frågorna hur drönare kan rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, hur innovation kan lösa problemet med fler patienter men färre vårdplatser och om en miljard människor kommer att kunna nås av vård från Stockholm år 2035. 

Moderator båda dagarna var Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholm. Första dagens seminarium inleddes med att han och landstingets Forsknings och innovationsdirektör Jan Andersson berättade att Stockholm som första landsting nu har en strategi för innovation. Med stöd av strategin ska arbetet med innovationsutveckling förtydligas, intensifieras och spridas.
 
Nästa punkt ”Vad händer när föräldrar till barn med cancer driver innovation?” leddes av Lisa Ståhl, själv förälder till ett barn med cancer; Carina Kampe, från patientföreningen Barn­cancerfonden Stockholm-Gotland; samt Therese Sjöberg, från Innovationsplatsen Karolinska universitetssjukhuset. Tillsammans beskrev de hur BarncancerAppen fick personal, patienter och närstående att samarbeta via barnonkologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. De berättade hur appen och fler innovationer kunde driva på utvecklingen för en bättre barncancervård.
 
Bild på gänget bakom Barncancerfondenappen
Therese Sjöberg (Innovationsplatsen), Carina Kampe (Barncancerfonden), Anja Malmberg (Barncancerfonden) och Lisa Ståhl på plats i Almedalen.
 
Dagens höjdpunkt var dock helt klart ”Drönaren med hjärtstartare” som fått stöd av SLL Innovations Innovationsfonden. David Fredman, sjuksköterska och forskare på Hjärtstoppcentrum på Södersjukhuset, berättade om hur drönare kan rädda liv vid plötsliga hjärtstopp. Varje år drabbas 5000 svenskar av plöts­ligt hjärtstopp, nästan alltid med dödlig utgång, men med drönare som transporterar hjärtstartare kan överlevnaden öka även i svårtillgänglig miljö såsom i skärgården. Drönarutvecklarna Jan Björn och Sebastian Wallman demonstrerade även den imponerande farkosten på mark. Läs mer om drönaren i vår tidigare nyhet här.
 
Bild på David Fredman och Sebastian Wallman som visar drönaren
David Fredman och Sebastian Wallman visar upp drönaren med hjärtstartare.
 
Nästa punkt tittade på problemet ”Fler patienter, men färre vårdplatser – kan innovation lösa dilemmat?” Michael Melin, läkare och chef på Karolinska Universitetssjukhuset och Nina Lahti, från Innovationsplatsen, berättade om hur Hjärt­dagvården kunde tillgängliggöra vården bättre för dess hjärtpatienter efter ett gediget kartläggningsarbete tillsammans med personalen. Det visade sig att den viktigaste innovationen inte alltid är den mest tekniskt avancerade. Enligt patienterna själva var det mest betydelsefulla att få slippa tonvalstelefonen och istället få svar direkt från en sköterska.
 
En kort paneldebatt avslutade det uppskattade seminariet där man kunde konstatera att mandat, organisation och medel behövs för ett innovativt landsting.
- Vi behöver innovationsrättigheter likväl som utsläppsrättigheter för att utveckla innovation i vården, menade Paul Beatus, VD på H2 Health Hub.
 
Andra dagens seminarium var lika fullsatt och intressant men nu med fokus på hur långsiktiga innovationspartnerskap, spetspatienter och förkommersiell upphandling kan skapa nya möjligheter att hantera både folksjuk­domar och enskilda individer. Moderator Daniel Forslund inledde dagen tillsammans med Innovationsplatsens chef Stefan Vlachos och diskuterade om 1 miljard människor kan nås av vård från Stockholm år 2035, samt hur innovation kan göra morgondagens vård mer tillgänglig. Slutsatsen blev att förutsättningarna finns för att medverka till stora förändringar.
 
Upp på scen kom sen den innovativa kirurgen och fantastiske föreläsaren Olof Akre. Utifrån frågan ”Hur kan innovationspartnerskap ge bättre vård?” berättade han om sitt forskningsarbete, ett 14 år långt innovationspartner­skap mellan Karolinska Universitetssjuk­huset och en global näringslivsaktör. Partnerskapet har utifrån läkarnas behov givit möjlighet till skräddarsydda digitala beslutsstöd för prostatacancer. Olof menar att innovationspartnerskap är en nödvändighet för en framgångsrik innovationsutveckling inom vården.
 
Näst på tur var den efterfrågade och spännande föreläsaren Sara Riggare. Sara är forskare på Karolinska In­stitutet och lever med Parkinson, hon berättade om sitt arbete där patienten själv driver utvecklingen. Hon arbetar för att skapa ett kompetenscentrum för spetspatienter utifrån frågeställningen ”Vilka möjligheter och ut­maningar möter vi när patienterna lämnar rollen som enbart mottagare av vård?” Sara kan konstatera att patienten som sin egen läkare är bra för vården.
 
Bild på Sara Riggare på scen
Sara Riggare på scen i Almedalen.
 
Därefter kom David Konrad och Martina Ahlberg från Karolinska Universitetssjukhuset för att diskutera frågan ”Varför gör vi inte som doktorn säger?” och om digitalisering kan underlätta ett livsstilsbyte. Som exempel har man konstaterat att när operationer som kräver rökstopp förbereds, och överenskommelse kring detta gjorts med patienten, så är det ändå bara en bråkdel av patienterna som verkligen fullföljer överenskommelsen och slutar röka. Med stöd från EU:s satsning LIVE INCITE har de satt igång ett projekt där de tillsammans med företag ska utveckla en digital lösning som gör nytta och skillnad på riktigt.
 
Ända från Baltimore, Maryland, USA kom sen James Scheulen, verksamhetschef på Johns Hopkins Medicine. James berättade om deras otroligt smarta arbete kring beslutsstöd i vården för att samordna patientflöden med hjälp av datadriven analys. Det välrenomme­rade sjukhuset har genom datadrivna beslutsstöd förkortat vårdköerna markant.
 
Bild på James Scheulen på scen
James Scheulen på scen i Almedalen.
 
Med det tackar vi Almedalen för denna gång och hoppas på återseende nästa år med nya innovationer som räddar liv!
 
2017-07-11
Bild på den glada publiken