Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstedesign för framtidens sjukvård

Bild på laptop och en hand som håller i en telefon

SLL Innovation har i uppdrag att inrätta en landstingsövergripande samverkan kring användarcentrerad tjänsteinnovation baserad på tjänstedesignmetodik. Vi tog kontakt med Magnus Eneberg som håller i projektet för att få reda på mer om vad han gör om dagarna och vad tjänstedesign egentligen är.

Det går inte att ta miste på Magnus entusiasm för området tjänstedesign. Sen januari i år jobbar han med att koordinera tjänstedesignsatsningen och koppla landstingets tjänstedesignverksamhet närmare andra landsting, akademin, forskningsfinansiärer, Sveriges Kommuner och Landsting, patientorganisationer och andra aktörer.
 
Magnus är stationerad på Södersjukhuset och under 2016 tog projektet form med diskussioner mellan de olika verksamheterna inom landstinget. Projektet är idag en samverkan mellan Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, akutsjukhusen och Stockholms Läns Sjukvårdsområde där vi alla har som målsättning att använda oss av tjänstedesignmetodik i vårt arbeta att sätta användaren i centrum när vi arbetar med innovation. Detta förutsätter en förståelse för patientens behov och upplevelse men även att medarbetares kunskap och erfarenhet kring vårdprocesser tas tillvara.
 
Det dagliga arbetet består mycket i att knyta samman olika aktörer, såväl interna som externa. Fokus är att öka kunskapen kring hur tjänstedesign kan bidra till hälso- och sjukvårdens verksamheter. Detta sker bland annat genom att personal i verksamheten deltar i workshops.
 
”Som ett exempel så deltog Södersjukhuset Innovation under en Ortopedavdelnings planeringsdag. Personalen på avdelningen ville titta på sin inskrivningsprocess. Då fick några medarbetare agera patienter och gå genom alla delar i processen medan andra studerade och dokumenterade. Efter detta analyserades hela inskrivningsprocessen utifrån de erfarenheter, behov och upplevelser de haft som patienter.” berättar Magnus.
 
Det är grunden i tjänstedesign, att alltid utgå ifrån användaren, som kan vara en patient, medarbetare eller anhörig. Centralt är att göra användaren till medskapare i innovationsarbetet då det är deras behov som skall mötas.
 
”Det handlar om att försöka förstå upplevelser, problem och behov” menar Magnus.
 
Tjänstedesign handlar just om att stödja utvecklingen av både nya och befintliga arbetssätt. Magnus trycker på att det är viktigt att inte vara rädd för att testa olika lösningar och att inte vara rädd för att misslyckas när man utforskar. Han citerar Tom Kelley från den amerikanska design- och konsultbyrån IDEO: ”Fail often, succeed sooner”
 
Tjänstedesignsatsningen befinner sig just nu i en uppbyggnadsfas och det sker även en samverkan med en stor nationell satsning. Man tittar bland annat på hur man kan samverka och stötta varann mellan de fem landstingen som förnärvarande deltar; Västernorrland, Värmland, Sörmland, Västra Götaland och Stockholm. Även akademin är involverad, bland annat genom studentteam från Openlab i Stockholm.
 
”Det finns ett jätteintresse för hur tjänstedesign kan bidra till vård och omsorg både nationellt och internationellt.” säger Magnus och inger stort hopp om framtiden för området. ”Syftet med projektet är att stötta en utveckling mot framtidens hälso- och sjukvård genom att utveckla arbetssätt och stödja samverkan mellan olika professioner och aktörer såväl inom kommuner, privat, som inom landstinget där vi alla har användaren i centrum.”
 
 
Här kan du läsa om tjänstedesignsatsningen i senaste numret av SÖS NYTT som pdf eller online.
 
2017-06-29