Skip to main content

Bild på hand som måttar solen

Välkommen till

SLL Innovation

 
Invånarna i Stockholms län blir allt fler vilket innebär stora utmaningar för vården och kollektivtrafiken. SLL Innovation och Innovationsfonden stödjer utveckling av nyskapande produkter, tjänster och metoder till nytta för invånare och landstingets  verksamheter.
 

Kalendarium

Nyheter

Nyheter


2018-03-19 Stockholms läns landstings första Innovationsbokslut

Ta del av landstingets innovationsbokslut för 2017


2018-03-07 36 nya projekt får stöd från Innovationsfonden

Nya viktiga innovationsprojekt genomförs i vården under 2018


2018-03-02 Granskning av vinterns ansökningar till Innovationsfonden pågår

Många intressanta och viktiga projekt bland ansökningarna