Skip to main content

------

Simulator för träning av samspel

Allan Borg och arbetsteam vid det digitala bordet

På Södersjukhuset har personalgrupper tillgång till en ny metod för träning av samspel kring såväl akuta händelser som befintliga och nya rutiner. Smart Training Platform är en digital vårdavdelningssimulator under utveckling som nu testas skarpt.

Idén om en vårdavdelningssimulator har utvecklats utifrån behovet bland hälso- och sjukvårdens medarbetare att träna olika arbetssituationer för att bli riktigt samspelta. Simulatorn kan på ett effektivt sätt återspegla den mångfacetterade verkligheten på en vårdavdelning. Arbetslag kan samlas runt den och träna verklighetstrogna händelser som spelas upp i realtid.
 
Digitalt bord och surfplatta
Simuleringen sker i ett digitalt bord och sköts från en surfplatta som triggar ljud, frågor, signaler, telefoner, larm, provsvar m.m. vilket medarbetarna ska samspela kring. Det är möjligt att träna ett hundratal olika situationer. Det går också att träna olika fokus som till exempel personcentrerad vård, partnerskap, kommunikation, överlämningar och logistik. Träningen kan ske med fullt bemannad avdelning eller bara ett arbetslag då resterande personal simuleras. Kvaliteten i samspelet mäts och sparas, vilket gör att resultat kan presenteras direkt och kan användas för studier över tid.
 
Vårdavdelningssimulatorn har tagits fram av avdelningen för forskning, utveckling, utbildning och innovation vid Södersjukhuset, med stöd av Innovationsfonden. Den testas nu av en rad arbetsgrupper på sjukhuset och dess funktioner fortsätter att utvecklats kontinuerligt.
 
För mer information om Smart Training Platform kontakta Allan Borg på SÖS Innovation, allan.borg@sll.se, 070-212 50 00
2017-11-21