Skip to main content

------

En första utvärdering av Innovationsfonden

Vi har tidigare nämnt att SLL Innovation har arbetat med en utvärdering av projekt som fått medel av Innovationsfonden 2015/2016. Nu är utvärderingen genomförd och utfallet har sammanställts till en publikation som vi lagt upp på Innovationsfonden-sidan. I publikationen går man igenom hur utvärderingen gått till, hur de aktuella projekten utvecklats och hur det ser ut för projekten i dagsläget.

Här kan du ladda ner publikationen som döpts till Utvärdering av projekt som fick medel från Stockholm läns landstings innovationsfond 2015/2016, bilagor hittar du på Innovationsfonden-sidan.

 
2018-10-02