Hoppa till huvudinnehåll

Innovationsfonden

Diarienummer
AKTNR 371-1934

Bild på man som användare drönare för att rädda liv

Från och med 2018 fördelas 15 miljoner kronor per år inom Innovationsfonden till projekt som utvecklar innovativa produkter, tjänster och arbetsmetoder till nytta för patienter och medarbetare. Alla som arbetar inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning.

Ansökningstiden inför 2018 startar den 26 september. Ansökan görs i ett webbsystem som öppnar när ansökningstiden startar och den ska utgå från aktuella kriterier. Mer information om detta kommer att publiceras kontinuerligt här.

Formulera ett projekt
Om man har en bra idé och tänker ansöka om medel är det bra att i god tid börja ta fram en projektbeskrivning. Ansökan ska bland annat innehålla en sammanfattning av projektet, projektets mål och effekter, projektplan och budget, nyttofaktorer, genusperspektiv samt vid vilken vårdenhet projektet kommer att bedrivas. Projekttiteln ska vara så tydlig att även personer som inte är insatta i ämnet förstår vad projektet går ut på. Det går också att ansöka om fortsättning av projekt som tidigare har fått medel.

Möjligheten att få anslag kommer bland annat att bedömas utifrån följande kriterier:
  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Inspirerande exempel
Virtual Reality vid behandling av ångest i primärvården. Förbättrad informationshantering vid administration av cytostatika. Mobil App för information kring dagkirurgi. Evidensbaserad mottagning för äldre personer i primärvården. Det är exempel på några av de 22 projekt som beviljades fondmedel 2017.

I publikationen ”Goda innovationer” finns en rad exempel på nyskapande produkter, tjänster och arbetsmetoder som har tagits fram av idérika medarbetare inom vården. Ladda ned publikationen.

Se också filmen där en rad personer berättar om hur Innovationsfonden har gjort det möjligt för dem att utveckla sina idéer.
 
Bild på Aster och Helena med sin gipsteknik

Innovationsfondens dag
I oktober arrangerades Innovationsfondens dag i landstingshuset. Där presenterades de projekt som dittills hade fått medel från Innovationsfonden. Se nyhetsinslag från dagen i SVT Nyheter Stockholm
 
För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se

 

2017-08-02