Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

INNOVATIONSFONDEN

Diarienummer
AKTNR 371-2701

Beslut för Innovationsfonden 2019 period 1 är klart

Bedömningsprocess och beslut om fördelning av medel från innovationsfonden för den första perioden för 2019 är färdig. 95 ansökningar bedömdes och 28 av dessa beviljades medel för innovationsprojekt under 2019, varav 16  är fortsättningsansökningar. Årets ansökningar har som tidigare varit av hög kvalitet och konkurrensen därmed stor. Hela listan på beviljade projekt finns här bredvid. Alla sökande har fått besked per mail om beviljande av medel eller avslag.
 

 • Nu pågår bedömningsarbete för Innovationsfonden 2019 period 2, 68 inkomna ansökningar granskas och beslut väntas före den 31 mars.
 • Nästa tillfälle att ansöka från Innovationsfonden blir under hösten inför 2020.
   

Få stöd av en innovationsenhet

Vid flera av länets vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idéer

Region Stockholms Innovationsfond består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Sedan starten 2015 har närmare 700 ansökningar om projektmedel mottagits varav ca 200 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.

 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.

 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.

 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2019-03-12
Diarienummer
AKTNR 371-2701

Beslut för Innovationsfonden 2019 period 1 är klart

Bedömningsprocess och beslut om fördelning av medel från innovationsfonden för den första perioden för 2019 är färdig. 95 ansökningar bedömdes och 28 av dessa beviljades medel för innovationsprojekt under 2019, varav 16  är fortsättningsansökningar. Årets ansökningar har som tidigare varit av hög kvalitet och konkurrensen därmed stor. Hela listan på beviljade projekt finns här bredvid. Alla sökande har fått besked per mail om beviljande av medel eller avslag.
 

 • Nu pågår bedömningsarbete för Innovationsfonden 2019 period 2, 68 inkomna ansökningar granskas och beslut väntas före den 31 mars.
 • Nästa tillfälle att ansöka från Innovationsfonden blir under hösten inför 2020.
   

Få stöd av en innovationsenhet

Vid flera av länets vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idéer

Region Stockholms Innovationsfond består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Sedan starten 2015 har närmare 700 ansökningar om projektmedel mottagits varav ca 200 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.

 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.

 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.

 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2019-03-12