Hoppa till huvudinnehåll

Innovationsfonden

Diarienummer
AKTNR 371-2026

Bild på man som användare drönare för att rädda liv

Ansökan om medel från Innovationsfonden 2018 är nu öppen - välkommen med din ansökan!

 
Ansök här på Stockholms läns landstings sida "Anslag forskning, utveckling och utbildning".
 
Ansökningsperioden inför 2018 kommer vara öppen vid två tillfällen, den första nu mellan 26 september och 23 oktober. Ansökan om fortsättningsmedel görs under samma period. Alla som arbetar minst 50% inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning.
 
Nyheter för årets ansökan
Från och med 2018 utökas Innovationsfonden från 10 till 15 miljoner kronor per år. Ansökan om medel kan göras två gånger per år - period 1 är 26 september till 23 oktober och period 2 är 1 januari till 31 januari.
 
Vi har tagit fram stöd för att underlätta din ansökan, ett hjälpdokument som innehåller de uppgifter som ska fyllas i under ansökningsprocessen samt en instruktionsfilm som tydligt visar alla steg i ansökningsprocessen. Se instruktionsfilmen här.

Var med i utvecklingen av vården
Innovationer är en del av Stockholms läns landstings satsningar för att utveckla en allt bättre och effektivare hälso- och sjukvård. Innovationsfonden gör det möjligt för medarbetare inom vården att medverka i detta utvecklingsarbete och är tänkt för utveckling av nyskapande produkter, tjänster och arbetsmetoder.

Möjligheten att få anslag bedöms bland annat utifrån följande kriterier:
  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.
 
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade den 17 december 2014 att inrätta en innovationsfond i Stockholms läns landsting (LS 1403-0399) som har uppgått till tio miljoner kronor per år. Inom ramen för Stockholms läns landstings mål och budget 2018 beslutade landstingsfullmäktige 13-14 juni (LS 2017-0452) att utvidga innovationsfonden med fem miljoner kronor som därmed uppgår till 15 miljoner kronor per år.

Inspirerande exempel
Virtual Reality vid behandling av ångest i primärvården. Förbättrad informationshantering vid administration av cytostatika. Mobil App för information kring dagkirurgi. Evidensbaserad mottagning för äldre personer i primärvården. Det är exempel på några av de 22 projekt som beviljades fondmedel 2017.

I publikationen ”Goda innovationer” finns en rad exempel på nyskapande produkter, tjänster och arbetsmetoder som har tagits fram av idérika medarbetare inom vården. Ladda ned publikationen.

Se också filmen där en rad personer berättar om hur Innovationsfonden har gjort det möjligt för dem att utveckla sina idéer.
 
Bild på Aster och Helena med sin gipsteknik
Utvecklingen av redskap för att träna gipsnng är ett exempel på projekt som har fått stöd från Innovationsfonden.
 
För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se

 

2017-10-11