Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

INNOVATIONSFONDEN

Diarienummer
AKTNR 371-2527

Den första ansökningsperioden inför Innovationsfonden 2019 är avslutad, nu inleds bedömningarbetet och besked till de 95 sökande beräknas kunna lämnas före 23 december.

Innovationsfonden är till för att ge medarbetare inom Stockholms läns landstings möjlighet att medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor och ger stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning.
 
Nästa ansökningsperiod
Det går att ansöka om medel ur Innovationsfonden under två perioder per år, så det finns ytterligare en möjlighet att ansökan inför  2019:

 • 20 september – 25 oktober 2018

 • 1–31 januari 2019

Medel som beviljas för båda tillfällena måste utnyttjas och upparbetas under 2019.

Så går det till att ansöka
Ansökan görs på landstingets webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. I högermenyn finns instruktioner som stöd för att utforma ansökan på bästa möjliga vis. Det går att ansöka om medel för nya utvecklingsprojekt men även för fortsättning av projekt som redan tidigare fått ekonomiskt stöd ur Innovationsfonden.

Få stöd av en innovationsenhet

Vid flera av länets vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.
 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2018-11-06
Diarienummer
AKTNR 371-2527

Den första ansökningsperioden inför Innovationsfonden 2019 är avslutad, nu inleds bedömningarbetet och besked till de 95 sökande beräknas kunna lämnas före 23 december.

Innovationsfonden är till för att ge medarbetare inom Stockholms läns landstings möjlighet att medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor och ger stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning.
 
Nästa ansökningsperiod
Det går att ansöka om medel ur Innovationsfonden under två perioder per år, så det finns ytterligare en möjlighet att ansökan inför  2019:

 • 20 september – 25 oktober 2018

 • 1–31 januari 2019

Medel som beviljas för båda tillfällena måste utnyttjas och upparbetas under 2019.

Så går det till att ansöka
Ansökan görs på landstingets webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. I högermenyn finns instruktioner som stöd för att utforma ansökan på bästa möjliga vis. Det går att ansöka om medel för nya utvecklingsprojekt men även för fortsättning av projekt som redan tidigare fått ekonomiskt stöd ur Innovationsfonden.

Få stöd av en innovationsenhet

Vid flera av länets vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.
 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2018-11-06