Hoppa till huvudinnehåll

Innovationsfonden

Diarienummer
AKTNR 371-1514
 
 
Tack alla som ansökt till Innovationsfonden!
Beslutsarbetet är nu avslutat, de projekt som fått medel tilldelade för 2017
har fått information och listan visas här till höger. 
 
Se inspirationsfilmen om Innovationsfonden här; 
 
Kontakt-frågor kring utlysningar, ansökan, uppföljning och innovationsfondsdagen:
Annette Alkebo                                             
08-123 585 58
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
TACK alla som kom till Innovationsfondens dag!
 
I Landstingssalen den 4 oktober visades de projekt som hittills fått medel från Innovationsfonden, ett unikt tillfälle att se de projekt som fått bidrag från innovationsfonden samlade!
 
Se nyhetsinslag från SVT lokalnyheter Stockholm
 
 
Kontakt-frågor kring utlysningar, ansökan, uppföljning och innovationsfondsdagen:
Annette Alkebo                                             
08-123 585 58
 
 
Beslut angående bidrag från Stockholms läns innovationsfond 2016
Medlen har under oktober 2015 för andra gången utlysts i konkurrens till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting och/eller medarbetare hos vårdgivare med avtal med landstinget.
 
  • Ansökningstid 8-30 oktober 2015
  • Antal inkomna ansökningar: 136
(varav 106 nya ansökningar och 30 fortsättningsansökningar).
 
En bedömningsgrupp har granskat och bedömt inkomna ansökningar. Bedömningsgruppen har föreslagit beslut till beviljande och avslag samt förslag till beviljat belopp.
 
Det har beslutats att projekt som beviljas medel kan ansöka om fortsatt finansiering för samma projekt max en gång. Det betyder att ett projekt endast kan beviljas finansiering från landstingets innovationsfond under max två år. För att ansöka om fortsatt finansiering ska en fortsättningsansökan skickas in i samband med utlysning inför 2017. Fortsättningsansökan granskas och bedöms av bedömningsgruppen som beviljar eller avslår fortsatt finansiering.
Här visas en sammanställning av beviljade projekt för Innovationsfonden 2016
 
Bakgrund
Innovationsfonden inrättades efter beslut i Landstingsfullmäktige i december 2014 och uppgår till               10 miljoner kronor per år. Alla som arbetar inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning. Innovationsfonden finns till för att stödja verksamheter som vill ta fram nyskapande lösningar. Lösningarna kan vara både produkter, tjänster och idéer som löser ett problem.. Utlysningstext, bedömningskriterier och ansökningsinstruktioner publiceras här.
 
Innovationsfonden 2015
Här visas en sammanställning av beviljade projekt för Innovationsfonden 2015 med respektive belopp; Beviljade projekt Innovationsfonden 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-12-23