Hoppa till huvudinnehåll

Innovationsfonden - en möjlighet att utveckla goda idéer

Diarienummer
AKTNR 371-2078
 
Bild på Aster och Helena med sin gipsteknik
Utvecklingen av redskap för att träna gipsning är ett exempel på projekt som har fått stöd från Innovationsfonden.

Med ekonomiskt stöd av Innovationsfonden kan vårdens medarbetare utveckla idéer till nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar för vårdarbetet och patienterna.

Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel, oavsett yrke eller befattning.
 
Nästa ansökningsperiod januari 2018
Det finns två möjligheter per år att ansökan om medel ur Innovationsfonden. Den första perioden inför 2018 ägde rum 26 september till 23 oktober 2017. Den andra möjligheten sker från och med 1 januari till och med 31 januari.
 
Så här ansöker du
Ansökan görs på Stockholms läns landstings webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Till din hjälp att formulera ansökan finns hjälpdokument och utlysningstext som kan laddas ned i högermenyn. Det finns också en instruktionsfilm som ger tips och råd om hur ansökningen ska utformas. Det går att ansöka om nya utvecklingsprojekt, men även om fortsättningsmedel för projekt som redan tidigare fått medel.
 
 
 
Innovationskoordinatörer stödjer
Flera av länets vårdgivare har innovationsstödjande verksamheter. Där finns innovationskoordinatörer som kan agera bollplank för goda idéer och hjälpa till med ansökan till Innovationsfonden
 
 
Hur bedöms ansökningarna?
Möjligheten att få medel till utveckling av en produkt, tjänst eller arbetsmetod bedöms bland annat utifrån följande kriterier:
 
  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Få inspiration
I magasinet ”Goda Innovationer” finns en rad exempel på smarta lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården. I filmen om Innovationsfonden berättar några av dem som fått medel tidigare om sina erfarenheter. Och i högermenyn finns en förteckning över de projekt som tidigare har beviljats medel.
 
För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se
 
2017-11-21