Hoppa till huvudinnehåll

Inspiration

Diarienummer
AKTNR 507-2109

Bild på kvinna med innovationen Kangoofix

Många innovationer är resultat av idéer från medarbetare inom hälso- och sjukvården som har kommit på hur det dagliga arbetet skulle kunna förbättras till nytta för patienter.

Innovationer utvecklas ofta i samarbete mellan medarbetare inom vården, forskare, patienter och företag. Här kan du ta del av en rad olika exempel på innovationskraft och innovativa produkter, tjänster och metoder.
 
Projekt med stöd från Innovationsfonden
Virtual Reality vid behandling av ångest i primärvården. Förbättrad informationshantering vid administration av cytostatika. Mobilapplikation för information kring dagkirurgi. Evidensbaserad mottagning för äldre personer i primärvården. Det är exempel på några av de 22 projekt som beviljades medel från Innovationsfonden 2017. Information om alla projekten
 
Se också filmen där en rad personer berättar om hur Innovationsfonden har gjort det möjligt för dem att utveckla sina idéer.
 
Ta del av fler projektexempel här nedan.
 
2018-01-08