Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Kontakt

Diarienummer
AKTNR 481-2522

SLL Innovation är samlingsnamnet för den innovationsverksamhet som bedrivs inom Stockholms läns landsting. Vänd dig med funderingar, idéer eller frågor till någon av oss.

Innovationsstödjande verksamheter

Det finns innovationsstödjande verksamheter vid flera av länets vårdenheter som ingår i nätverket SLL Innovation. De fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. De ger också idégivare stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner. Samordningskansliet SLL Innovation finns för att svara på frågor kring innovationsutveckling inom Stockholm läns landsting och att lotsa dig rätt.  Har du en idé eller fråga så kontakta samordningskansliet Kontaktuppgifter här, eller någon av verksamheterna här nedan.

De innovationsstödjande verksamheterna är:

 • DS Innovation / Danderyds Sjukhus

 • Innovationsplatsen / Karolinska Universitetssjukhuset

 • Innovationsslussen / SLSO (Stockholms Läns Landstings Sjukvårdsområde)

 • StS Innovation / Södertälje Sjukhus

 • SÖS Innovation / Södersjukhuset

 • Tiohundra / Norrtälje Sjukvårdsområde

Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på dess länkar i högermenyn (eller nedan om du är på en smart phone).

 

Chefsnätverket

Inom SLL Innovation finns ett chefsnätverk. Respektive persons roll eller område framgår efter dess namn.

 

Annette Alkebo, tf Innovationschef, Stockholms Läns Landsting,

072-569 41 15, annette.alkebo@sll.se

 

Jan Andersson, Forsknings och Innovationsdirektör, Stockholms Läns Landsting,

070-737 45 45, jan.p.andersson@sll.se

 

Sven Klaesson, Verksamhetschef, (fn tf VD) Södertälje sjukhus,

sven.klaesson@sll.se

 

Olof Hillborg, Innovationschef, Danderyds sjukhus,

070-484 09 74, olof.hillborg@sll.se

 

Helena Hvitfeldt Forsberg, Forsknings och Utvecklingschef, TioHundra,

helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

 

Sebastian Törnfeldt, Innovationskoordinator Södersjukhuset

070-001 17 68sebastian.tornfeldt@sll.se

 

Gabor Révay, Verksamhetsstöd eHälsa och IT, Delprojektledare Framtidens vårdinformationsmiljö SLL,

08-123 402 65, gabor.revay@sll.se

 

Åsa Schwieler, eHälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdförvaltningen,

010-123 38 69, asa.schwieler@sll.se

 

Nicke Svanvik, Innovations- och utvecklingsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset,

nicke.svanvik@sll.se 

 

Stefan Vlachos, Innovationschef, Karolinska Universitetssjukhuset,

stefan.vlachos@sll.se

 

Torbjörn Wirf, Verksamhetschef, Danderyds sjukhus, Verksamhetschef, Danderyds sjukhus,

08-123 576 84, torbjorn.wirf@sll.se

 

Susanna Lagersten, Chef Utvecklingsavdelningen, HSF, 

susanna.lagersten@sll.se

 

Andreas Hölne, Enhetschef, SLL Strategisk IT  (föräldraledig),

/tf Örjan Scheller, orjan.scheller@sll.se

 

Samarbetspartners

 

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) samordningskansli för eHälsa och IT fungerar som ett stöd för samordning av ärenden som ska lyftas i FOA styrgrupp. Kansliet samordnar även eHälsa och IT's portföljstyrning bestående av en förvaltningsportfölj och en projektportfölj.

Veronica Barkman, Portföljansvarig, 08-123 401 06, veronica.barkman@sll.se

Susanne Bayard, Kansliansvarig, susanne.bayard@sll.se

Lisa Höglund, Metodstöd verksamhetsarkitektur, 08-123 402 59, lisa.hoglund@sll.se

Mirja Koffman, Koordinator och Metodstöd, 08-123 401 72, mirja.p.koffman@sll.se

Carina Lamroth Martinsson, Operativt ansvarig, 08-123 402 34, carina.lamroth-martinsson@sll.se

 

2018-10-19
Diarienummer
AKTNR 481-2522

SLL Innovation är samlingsnamnet för den innovationsverksamhet som bedrivs inom Stockholms läns landsting. Vänd dig med funderingar, idéer eller frågor till någon av oss.

Innovationsstödjande verksamheter

Det finns innovationsstödjande verksamheter vid flera av länets vårdenheter som ingår i nätverket SLL Innovation. De fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. De ger också idégivare stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner. Samordningskansliet SLL Innovation finns för att svara på frågor kring innovationsutveckling inom Stockholm läns landsting och att lotsa dig rätt.  Har du en idé eller fråga så kontakta samordningskansliet Kontaktuppgifter här, eller någon av verksamheterna här nedan.

De innovationsstödjande verksamheterna är:

 • DS Innovation / Danderyds Sjukhus

 • Innovationsplatsen / Karolinska Universitetssjukhuset

 • Innovationsslussen / SLSO (Stockholms Läns Landstings Sjukvårdsområde)

 • StS Innovation / Södertälje Sjukhus

 • SÖS Innovation / Södersjukhuset

 • Tiohundra / Norrtälje Sjukvårdsområde

Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på dess länkar i högermenyn (eller nedan om du är på en smart phone).

 

Chefsnätverket

Inom SLL Innovation finns ett chefsnätverk. Respektive persons roll eller område framgår efter dess namn.

 

Annette Alkebo, tf Innovationschef, Stockholms Läns Landsting,

072-569 41 15, annette.alkebo@sll.se

 

Jan Andersson, Forsknings och Innovationsdirektör, Stockholms Läns Landsting,

070-737 45 45, jan.p.andersson@sll.se

 

Sven Klaesson, Verksamhetschef, (fn tf VD) Södertälje sjukhus,

sven.klaesson@sll.se

 

Olof Hillborg, Innovationschef, Danderyds sjukhus,

070-484 09 74, olof.hillborg@sll.se

 

Helena Hvitfeldt Forsberg, Forsknings och Utvecklingschef, TioHundra,

helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

 

Sebastian Törnfeldt, Innovationskoordinator Södersjukhuset

070-001 17 68sebastian.tornfeldt@sll.se

 

Gabor Révay, Verksamhetsstöd eHälsa och IT, Delprojektledare Framtidens vårdinformationsmiljö SLL,

08-123 402 65, gabor.revay@sll.se

 

Åsa Schwieler, eHälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdförvaltningen,

010-123 38 69, asa.schwieler@sll.se

 

Nicke Svanvik, Innovations- och utvecklingsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset,

nicke.svanvik@sll.se 

 

Stefan Vlachos, Innovationschef, Karolinska Universitetssjukhuset,

stefan.vlachos@sll.se

 

Torbjörn Wirf, Verksamhetschef, Danderyds sjukhus, Verksamhetschef, Danderyds sjukhus,

08-123 576 84, torbjorn.wirf@sll.se

 

Susanna Lagersten, Chef Utvecklingsavdelningen, HSF, 

susanna.lagersten@sll.se

 

Andreas Hölne, Enhetschef, SLL Strategisk IT  (föräldraledig),

/tf Örjan Scheller, orjan.scheller@sll.se

 

Samarbetspartners

 

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) samordningskansli för eHälsa och IT fungerar som ett stöd för samordning av ärenden som ska lyftas i FOA styrgrupp. Kansliet samordnar även eHälsa och IT's portföljstyrning bestående av en förvaltningsportfölj och en projektportfölj.

Veronica Barkman, Portföljansvarig, 08-123 401 06, veronica.barkman@sll.se

Susanne Bayard, Kansliansvarig, susanne.bayard@sll.se

Lisa Höglund, Metodstöd verksamhetsarkitektur, 08-123 402 59, lisa.hoglund@sll.se

Mirja Koffman, Koordinator och Metodstöd, 08-123 401 72, mirja.p.koffman@sll.se

Carina Lamroth Martinsson, Operativt ansvarig, 08-123 402 34, carina.lamroth-martinsson@sll.se

 

2018-10-19