Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Om SLL Innovation

Diarienummer
AKTNR 340-2618

SLL Innovation är samlingsnamnet för innovationsverksamheten inom Stockholms läns landsting. Innovationsarbetet är en viktig del i utvecklingen av landstingets kärnverksamheter såsom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.
 

Det pågår ett livaktigt innovationsarbete inom landstinget. Arbetet drivs vid de innovationsstödjande verksamheterna på akutsjukhusen och i primärvården och bygger på idéer från medarbetare och företag. Syftet är att utveckla nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar för patienter och medarbetare.

Innovationsverksamheter stödjer

De innovationsstödjande verksamheterna fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. Vid verksamheterna kan idégivare få stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner. Läs mer om innovationsverksamheterna på deras respektive sida under fliken Kontakt.

Samordningskansli koordinerar

Ett samordningskansli vid landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera innovationsverksamheten utifrån landstingsövergripande riktlinjer. Kansliet ansvarar också för övergripande kommunikation, rådgivning och ärendehantering samt för Innovationsfonden. Hör av dig till oss; vi hjälper till med frågor kring innovationsverksamheten och kan hjälpa till att lotsa dig rätt inom inom Stockholms läns landsting Kontakt.

Innovationsstrategi som styr

En landstingsövergripande strategi för innovation pekar ut handlingsriktningar och långsiktiga mål. Här fastslås bland annat att landstinget ska stimulera fler innovationsprojekt, erbjuda bättre testmiljöer och ha ett närmare samverkan med omvärlden.

 

2018-11-26
Diarienummer
AKTNR 340-2618

SLL Innovation är samlingsnamnet för innovationsverksamheten inom Stockholms läns landsting. Innovationsarbetet är en viktig del i utvecklingen av landstingets kärnverksamheter såsom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.
 

Det pågår ett livaktigt innovationsarbete inom landstinget. Arbetet drivs vid de innovationsstödjande verksamheterna på akutsjukhusen och i primärvården och bygger på idéer från medarbetare och företag. Syftet är att utveckla nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar för patienter och medarbetare.

Innovationsverksamheter stödjer

De innovationsstödjande verksamheterna fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. Vid verksamheterna kan idégivare få stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner. Läs mer om innovationsverksamheterna på deras respektive sida under fliken Kontakt.

Samordningskansli koordinerar

Ett samordningskansli vid landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera innovationsverksamheten utifrån landstingsövergripande riktlinjer. Kansliet ansvarar också för övergripande kommunikation, rådgivning och ärendehantering samt för Innovationsfonden. Hör av dig till oss; vi hjälper till med frågor kring innovationsverksamheten och kan hjälpa till att lotsa dig rätt inom inom Stockholms läns landsting Kontakt.

Innovationsstrategi som styr

En landstingsövergripande strategi för innovation pekar ut handlingsriktningar och långsiktiga mål. Här fastslås bland annat att landstinget ska stimulera fler innovationsprojekt, erbjuda bättre testmiljöer och ha ett närmare samverkan med omvärlden.

 

2018-11-26