Hoppa till huvudinnehåll

Samordningskansli

Diarienummer
AKTNR 522-2068
Bild på laptop och en hand som håller i en telefon
Samordningskansliet ansvarar för att övergripande koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera landstingets innovationsverksamhet och för dess kommunikation och rådgivning samt för Innovationsfonden.
 
Jakob Hellman, Innovationschef,
076-097 61 34, jakob.hellman@sll.se
 
Annette Alkebo, Strateg,
08-123 585 58, annette.alkebo@sll.se
 
Morgan Lindhé, Projektledare, ansvarig Innovationsstödsystemet (ärendehantering),
070-168 46 85, morgan.lindhe@sll.se
 
Elisabet Blaus-Rendahl, Ansvarig samarbeten med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet samt trafikförvaltningen,

För allmänna ärenden kontakta sllinnovation@sll.se

 

2017-11-21