Hoppa till huvudinnehåll

Samordningskansli

Diarienummer
AKTNR 522-1975
Bild på dator och en hand som håller i en telefon
Samordningskansliet ansvarar för att övergripande koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera landstingets innovationsverksamhet och för dess kommunikation och rådgivning samt för Innovationsfonden.
 
Annette Alkebo, t.f. Innovationschef,
08-123 585 58, annette.alkebo@sll.se
 
Jakob Hellman, Innovationschef - föräldraledig,
 
Morgan Lindhé, Projektledare, ansvarig Innovationsstödsystemet (ärendehantering),
070-168 46 85, morgan.lindhe@sll.se
 
Elisabet Blaus-Rendahl, Ansvarig samarbeten med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet samt trafikförvaltningen,

För allmänna ärenden kontakta sllinnovation@sll.se

 

2017-09-06