Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Samordningskansli

Diarienummer
AKTNR 522-2353
Bild på laptop och en hand som håller i en telefon

Samordningskansliet ansvarar för att övergripande koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera landstingets innovationsverksamhet och för dess kommunikation och rådgivning samt för Innovationsfonden.

 

Annette Alkebo, tf Innovationschef

072-569 41 15, annette.alkebo@sll.se

 

Morgan Lindhé, Projektledare, ansvarig Innovationsstödsystemet (ärendehantering),

070-168 46 85, morgan.lindhe@sll.se

 

Elisabet Blaus-Rendahl, Ansvarig samarbeten med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet samt trafikförvaltningen,

elisabet.blaus-rendahl@sll.se

 

För allmänna ärenden kontakta sllinnovation@sll.se

 

2018-10-02
Diarienummer
AKTNR 522-2353
Bild på laptop och en hand som håller i en telefon

Samordningskansliet ansvarar för att övergripande koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera landstingets innovationsverksamhet och för dess kommunikation och rådgivning samt för Innovationsfonden.

 

Annette Alkebo, tf Innovationschef

072-569 41 15, annette.alkebo@sll.se

 

Morgan Lindhé, Projektledare, ansvarig Innovationsstödsystemet (ärendehantering),

070-168 46 85, morgan.lindhe@sll.se

 

Elisabet Blaus-Rendahl, Ansvarig samarbeten med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet samt trafikförvaltningen,

elisabet.blaus-rendahl@sll.se

 

För allmänna ärenden kontakta sllinnovation@sll.se

 

2018-10-02