Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

29 projekt får stöd av Innovationsfonden

Artificiell intelligens för tolkning av röntgenbilder, teckenspråk i digitala vårdmöten och ny modell för anhörigstöd inom psykiatri. Det är några av de utvecklingsprojekt som tilldelats medel ur Stockholms läns landstings Innovationsfond.
Innovationsfonden stödjer utvecklingen av nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar arbetssätt inom vården. Fonden består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år.

 

80 projekt ansökte om stöd

Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel ur Innovationsfonden, oavsett yrke eller befattning. Idérikedomen är stor kring hur arbetet kan förbättras till nytta för patienterna. Det kom in 80 ansökningar till årets andra utdelning ur fonden, varav 29 beviljas medel. Sammanlagt 175 ansökningar har inkommit till Innovationsfonden för 2018 vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

 

Många olika lösningar

Projekten visar på en mångfald av olika lösningar. Allt från nya processer som effektiviserar arbetet till ny teknik som underlättar diagnos och behandling. Här följer några exempel.

  • Testa och utvärdera tolkning av röntgenbilder av vanliga ortopediska utfall med hjälp av artificiell intelligens. Projektet förväntas bidra till högre effektivitet och bättre vårdkvalitet.
  • Förbättra vården för kvinnor med muskelknutor i livmodern genom utveckling av tekniken inom mikrovågsbehandling.
  • Utveckling av tekniken ”förstärkt verklighet” eller ”augmented reality” inom patologi. Tekniken kombinerar människans sinnesintryck med datorgenererade intryck i realtid.
  • Utveckla funktionalitet för teckenspråkstolkning på distans genom digitala vårdmöten med minst tre parter.
  • Skapa en ny modell för anhörigstöd inom psykiatri baserat på användning av teatertekniker som verktyg.
 
2018-10-02