Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

36 nya projekt får stöd från Innovationsfonden

En app som ska säkra behovet av nya blodgivare, smarta kirurgiska instrument och bättre vård för barn med ätsvårigheter. Det är några av de utvecklingsprojekt som tilldelats medel ur Stockholms läns landstings Innovationsfond. Innovationsfonden stödjer utvecklingen av nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar arbetssätt inom vården. Fonden består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år.

95 projekt ansökte om stöd

Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel ur Innovationsfonden, oavsett yrke eller befattning. Idérikedomen är stor kring hur arbetet kan förbättras till nytta för patienterna. Det kom in 95 ansökningar till årets första utdelning ur fonden, varav 36 beviljas medel.

Många olika lösningar

Projekten visar på en mångfald av olika lösningar. Allt från nya processer som effektiviserar arbetet till ny teknik som underlättar diagnos och behandling. Här följer några exempel.

  • En app som ska säkra behovet av blod i Stockholms läns landstings sjukvård genom att öka antalet nya blodgivare. Appen ska göra det enklare att vara blodgivare genom möjligheter att boka tid, göra hälsodeklaration, ha kontakt med Blodcentralen etc.

  • Smarta instrument för rygg- och hjärnkirurgi som ger kirurgen information under operationen. Till exempel om vilken vävnad spetsen på de skruvar som används vid steloperationer befinner sig i.

  • En ny samarbetsform som förbättrar vården av barn med ätsvårigheter, vilken idag är fragmenterad utan tydliga vårdprogram. Idén bygger på att utveckla team som samlar specialister från olika discipliner såsom dietist och logoped.

  • Nytt arbetssätt som ska förbättra vårdflödet för patienter med prostatacancer – från diagnos och behandling till uppföljning. Projektets mål är också att införa en helt ny teknik för diagnostik med riktade biopsier.

  • Ett sammanhängande digitalt system för patienter med kroniska sjukdomar, vilka har ett livslångt behov av kontakt med vården. Systemet ska ge en samlad tillgång till information, kontakt med vården, tidsbokning, journal och tjänster för behandling.

2018-10-02