Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Asthmatuner underlättar livet för astmapatienter

Logga, spirometer och asthmatuner på mobilen syns

Många är de projekt som fått stöd av Innovationsfonden. Ett projekt som fångade vårt intresse var Henrik Ljungberg och Björn Nordlunds Asthmatuner som nu fått publicitet i media. Vi kontaktade Björn för att få veta mer om projektet.

Björn är barnsjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus samtidigt som han forskar på Karolinska Institutet. Fokus för hans intresse ligger hos barn med astma. Tidigare har han disputerat på studier där man undersökt livskvalitet och faktorer som påverkar barn med svår astma, och tillsammans med kollegan och barnläkaren Henrik Ljungberg grundade han Asthamatuner.
 
Att hela tiden ha en anpassad behandlingsplan är viktigt för patienter med astma då astma är en variabel sjukdom som kräver att behandlingen justeras över tid utefter symtom.
 
- Våra patienter träffar oss i sjukvården max 1–2 gånger per år och det är svårt för patienter att anpassa sin medicinering och sköta egenvården. Det är inte ovanligt att patienten på eget bevåg avslutar behandlingen när symtomen minskar och man känner sig frisk, berättar Björn.
 
Att avsluta en behandling på det viset kan öka risken för en försämring av sjukdomen. Det tycks dock vara svårt att veta hur man ska göra med sin behandling som astmapatient. Hur mycket kan man öka på medicineringen vid en kraftig försämring? Björn och Henrik har båda upplevt att patienterna saknar stöd för egenvård och de har även upptäckt att vårdgivare inte följer de riktlinjer som uppmanar till att patienten ska få en skriftlig behandlingsplan.
 
Det är just behovet av att förbättra egenvården av astma som Asthmatuner syftar till att lösa. En mobilapplikation tillsammans med en trådlös lungfunktionsmätare gör att patienten kan mäta sin lungfunktion och registrera symtom. På så vis genereras en anpassad behandlingsplan utifrån hur patienten mår. Dessutom kan hälso-sjukvården följa upp hur patienten mår via ett gränssnitt anpassat för vårdgivaren, vilket i sin tur underlättar kommunikationen mellan patient och vårdgivare.
 
CE-märkning och lansering är planerad till 2019 och fram till 2018 utförs nu en klinisk studie för att undersöka vilken effekt Asthmatuner har på patienternas astmabesvär. Man gör även i och med studien en användarutvärdering för att se att produkten fungerar som användaren vill.
 
De hoppas på att asthmatuner genom forskning kan påvisa positiva effekter för astmapatienter och att det blir ett utnyttjat verktyg inom klinisk forskning. Björn och Henrik drömmer om att få lansera Asthmatuner internationellt, vilket torde ligga rätt i tiden då produktens egenskaper lämpar sig väl för distansbesök med videosamtal som kan minska kostnaderna för hälso- och sjukvården.
 
Björns bästa råd till andra med bra idéer inom vården:
- Släpp inte taget utan följ dina idéer. Ibland behövs hårt arbete, men med ett bra team kan man göra underverk. Skriv en bra projektplan och sök pengar så kommer du att förverkliga din idé.
 
 
 
2017-08-16