Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Beslutet klart!

 

29 innovationsprojekt har beviljats medel ur Innovationsfonden

 

Att arbeta inom vården innebär många utmaningar, men också möjligheter för medarbetare att förverkliga idéer om hur arbetet kan förbättras. Nu har 56 vårdgivare beviljats medel ur Innovationsfonden för utveckling av nya metoder och produkter.

 

Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor som utlyses och fördelas två gånger per år. Alla som arbetar minst 50 procent inom hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm kan ansöka. Under årets andra utlysningsperiodperiod kom det in 68 ansökningar varav 29 beviljades, bland annat för följande utvecklingsprojekt:

 

  • En app som behandlingsstöd för personer med stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.
  • AR, Augmented Reality, som stöd för undersökningar, analys och diagnostik av molekyler, celler, vävnader och organ.
  • Automatiserad patientnära städning för att minska smittspridning och förhindra vårdrelaterade infektioner.
  • Ett system som ger realtidsinformation vid allvarlig händelse med stort skadeutfall, som spårar och visualiserar patienter vid skadeområde, under transport och på sjukhuset.

 

Läs hela listan på beviljade projekt här (länk till bilaga)

 

Nästa ansökningsperiod

Den 16 september börjar nästa ansökningsperiod inför den första utdelningen 2020. Då finns det möjlighet att ansöka om medel för både nya projekt och för fortsättning av projekt som redan tidigare fått medel. Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Som stöd att formulera ansökan finns hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd.

 

Länkar, information och inspiration finns här http://sllinnovation.se/innovationsfonden  

 

 

 

2019-05-28