Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Bildtolkning av slätröntgenbilder med hjälp av artificiell intelligens

Hand på datormus

Innovationsfonden startade 2015 och ett av projekten som fick stöd då var Max Gordons projekt för att skapa bättre bildtolkning av slätröntgenbilder med hjälp av artificiell intelligens. Max och hans projektteam arbetar på ortopedkliniken på Danderyds sjukhus och har känt ett stort stöd av Innovationsfonden genom projektet.

Innovationsfonden fördelar varje år 10 miljoner kronor till projekt inom Stockholms läns landsting som utvecklar innovativa produkter, tjänster och arbetsmetoder till nytta för patienter och medarbetare. Alla som arbetar inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka. Det är nu dags att följa upp de projekt som fått medel av Innovationsfonden tidigare år med syfte att utveckla fondens beslutsprocesser, utvärdera de projekt som fått medel och sprida information om dem.
 
Projektet ”bildtolkning av slätröntgenbilder” med hemvist på Danderyds sjukhus har under de två senaste åren arbetat hårt för att uppnå målet med sitt projekt. Först och främst behövde Max och teamet ta fram en algoritm för den artificiella intelligensen som kan kommunicera med bildvisaren av röntgenbilderna. Under 2015-2016 togs algoritmen fram, den finjusterades och sedan implementerades själva bildvisaren.
Max Gordon känner att stödet från Innovationsfonden har varit fantastiskt.
 
”Utan stödet hade vi aldrig kommit så här nära en produkt som vi kan börja implementera”, säger Max i vår utvärderingsenkät.
 
Max och projektteamet på Danderyds Sjukhus har likt ambassadörer spridit kännedom kring fonden bland sina kollegor, och många av kollegorna följer nu projektet med spänd förväntan. Projektteamets förhoppning är att i slutet av året ha en färdig produkt för implementering.
 
2017-06-29