Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Dags att förverkliga goda idéer

Bild på fingrar på tangentbord

Arbetar du inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård? Har du en idé om hur ditt arbete skulle kunna förbättras till nytta för patienterna? Då har du möjlighet att få stöd ur Innovationsfonden för att utveckla idén till en nyskapande lösning.

Innovationsfonden fördelar varje år 10 miljoner kronor till projekt som kan utvecklas till innovativa produkter, tjänster och arbetsmetoder till nytta för patienter och medarbetare. Ansökningstiden inför 2018 startar den 15 september. Har du en bra idé, och vill ansöka om medel, kan det vara dags att redan nu börja fundera över hur utvecklingen av den kan beskrivas i form av ett projekt. Det är också möjligt att ansöka om fortsättning av projekt som redan tidigare har fått medel.

Börja skissa på ditt projekt

Ansökan görs i ett webbsystem som öppnar när ansökningstiden startar. Utlysningstext beslutas efter sommaren och publiceras då, men redan nu kan du börja förbereda din ansökan genom att skissa på följande innehåll. Projekttiteln ska vara så tydlig att även personer som inte är insatta i ämnet förstår vad projektet går ut på. Ansökan ska bland annat innehålla en sammanfattning av projektet, projektets mål och effekter, projektplan och budget, nyttofaktorer, genusperspektiv samt vid vilken vårdenhet projektet kommer att bedrivas.

Möjligheten att få anslag kommer bland annat att bedömas utifrån följande kriterier:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.

  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.

  • Vilken nytta och mätbara fördelar lösningen kommer att ge.

  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer på Innovationsfonden om hur ansökan går till. Sidan uppdateras med ny information regelbundet.

 

2017-09-06