Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Granskning av vinterns ansökningar till Innovationsfonden pågår

Under januari månad fanns det ytterligare en möjlighet att ansöka till Innovationsfonden för 2018, och det hörsammade hela 80 projekt. Jätteroligt och viktigt att uppmärksamma att behovet av utveckling inom vården är stort.

 

Just nu pågår granskningen av de 80 projektansökningar som inkom under januari. Det är en stor variation av ansökningar och många med hög kvalitet, som kan komma bli till stor nytta för patienterna.  Beslut om tilldelning av medel sker till de sökande i slutet av mars. Innovationsfonden stödjer utvecklingen av nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar vårdens arbete. Fonden består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år och totalt har 175 ansökning inkommit för 2018 vid de två ansökningstillfällena.

Stor idérikedom bland vårdens medarbetare

Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel ur Innovationsfonden, oavsett yrke eller befattning. Idérikedomen är stor kring hur arbetet kan förbättras  för medarbetare och patienter.

Om Innovationsfonden

Läs mer om Innovationsfonden och beviljade projekt här

2018-10-02