Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Innovation förbättrar vid blodprovstagning

Med hjälp av medel från Innovationsfonden har en nyutveckla en ny typ av engångs-stasband kunnat utvecklas. Nu har det börjat användas vid Sophiahemmet i Stockholm.

Ett nytt engångs-stasband har införts vid Sophiahemmet i Stockholm. I det nya bandet finns en inbyggd indikator som berättar för provtagaren när stasbandet är tillräckligt hårt åtdraget. Detta bidrar till att blodtrycket standardiseras oavsett vad patientens förutsättningar för blodprovstagning är. Vissa patientgrupper, exempelvis äldre och sjuka eller personer med fetma, är svårare att sticka. Med det standardiserade blodtrycket det nya stasbandet skspar blir det lättare för provtagaren samt säkrare och mindre smärtsamt för patienten. Utvecklingen av stas-bandet kunde genomföras med stöd av innovationsfonden, stöd för innovationen gavs 2015 och 2016.

Hilmar Gerber är verksamhetschef på husläkarmottagningen Sophiahemmet och menar att det kommer att förbättra blodprovstagningen.
– Vårt mål är att minska lidande och öka antalet träffar. Stasbandet ger bättre venfyllnad och mindre risk att behöva sticka patienten fler gånger vid provtagningstillfället, säger Hilmar Gerber som har många patienter med återkommande provtagningar, framför allt inom hemsjukvården.

Mer information om engångs-stasbandet hittar du på Sophiahemmets hemsida.

2018-10-19