Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Innovationsfondens första ansökningsperiod avslutad

Den första ansökningsperioden inför Innovationsfonden 2019 är avslutad, nu inleds bedömningarbetet besked beräknas kunna lämnas före 23 december.

Det är roligt att konstatera vi fortsatt får in många anökningar till Innovationsfonden. För den första ansökningsperiod för 2019 inkom 95 ansökningar varav 30 fortsättningsansökningar! Innovationsfonden är till för att ge medarbetare inom Stockholms läns landstings möjlighet att medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor och ger stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning.
 

2018-11-06