Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Multipel glasampullöppnare går mot kommersialisering

Bild på Mimmi Nenzell-Ringdahl och Ferenc Szél

En liten fågel viskade i vårt öra att ett av projekten som tilldelades medel från Innovationsfonden 2017 nu går mot kommersialisering. Det är en multipel glasampullöppnare som uppfunnits av ST-läkaren Ferenc Szél som just nu jobbar på att hitta försäljningskanaler och att få öppnaren CE-märkt. Detta ville vi så klart veta mer om!

Ferenc fick idén till en multipel glasampullöppnare för 1,5 år sen då han började på Beroendecentrums akutvårdsavdelning på S:t Görans Sjukhus. Här behandlas patienter med alkoholabstinens och delirium tremens, och många av dessa behöver stora doser av intravenösa läkemedel som kommer i glasampuller.
 
”I de mest extrema fallen kan det behöva öppnas uppemot 70 glasampuller i olika storlekar inom loppet av 45 minuter för en behandling. Det innebär att risken för skärskador är mycket hög” berättar Ferenc och nämner att alkoholberoende patienter är en bortglömd patientgrupp.
 
För bara en dos krävs det en öppning av åtta ampuller. Inräknat uppdragning av läkemedlet i sprutan tar det drygt två minuter att förbereda för den som är erfaren på området. Denna tid går att förkorta med hjälp av en assistent, men med apparaten som Ferenc uppfunnit tar det bara 30 sekunder för både öppning och uppdragning av läkemedlet i sprutan, utan assistent. Apparaten kan nämligen öppna alla 8 ampullerna på en och samma gång, oavsett om de 8 ampullerna har olika storlek. Dessutom behöver den som öppnar ampullerna aldrig hålla i en öppnad ampull vilket minimerar skaderisken markant.
 
”Jag startade själv utvecklingen av produkten hemma och när jag blev färdig med den första fungerande prototypen sökte jag finansiering från SLL's Innovationsfond.” berättar Ferenc vars dröm med projektet är att effektivisera behandlingen av de livshotande tillstånd en patient med alkoholabstinens kan hamna i.
 
Idag är de ett team bestående av han själv och Mimmi Nenzell-Ringdahl, mentalskötare på akutvårdsavdelningen. Med hjälp av en ingenjörsfirma har de nu tagit fram en produkt som de hoppas kunna serietillverka till årsskiftet. Produkten håller på att testas och finjusteras.
 
I samband med testningen förbereds även kommersialiseringen. De tittar då på olika försäljningskanaler, att få produkten CE-märkt, ta fram reklammaterial och förbereda en patentansökan som ska vara klar till marknadssläppet. Målet är att också sälja till andra intresserade vårdenheter utanför beroendevården, till veterinärkliniker och forskningslaboratorier. Ferencs innovation går definitivt mot en riktig framgångssaga.
 
Ferencs bästa råd till andra med bra idéer inom vården:
”Tro på din idé och var ihärdig! Lösningar på problem kommer inte som blixt från klar himmel. Det tar tid innan idén utkristalliseras och man ser att den verkligen fungerar. Be om synpunkter tidigt i projektet från de människor som ska använda produkten. Man spar väldigt mycket tid och tankekraft med det.”
 
2017-07-04