Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Nominering till Vitalis stipendium 2018

Nina Lahti från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset är nominerad till Vitalis stipendium 2018 för etablerandet av Hjärtdagvården. Den gör det lättare för patienter med hjärtsvikt att snabbt få tillgång till specialistvård – och samordnar samtidigt nätverket kring patienterna. Bakom den till synes enkla lösningen ligger ett omfattande arbete för att förbättra hela vårdkedjan.

 

I sin roll som innovationsledare är Nina Lahti en av initiativtagarna till att skapa Hjärtdagvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Nu är hon nominerad till Vitalis stipendium 2018, som uppmärksammar digitalisering och nytänkande inom vård och omsorg.

 

Hjärtdagvården är ett nytt koncept som gör det lättare att snabbt få tillgång till behandling som traditionellt har krävt att patienten läggs in på sjukhuset. På så sätt skiljer den sig från traditionella mottagningar eller vårdavdelningar. Hjärtdagvården är öppen på kontorstid, patienterna kan ringa för att få stöd och rådgivning men även komma på snabba besök för behandling. Dagvården fungerar också som "spindeln i nätverket" runt patienterna, både inom och utanför sjukhuset.

 

Hjärtdagvården utvecklar dessutom hela tiden nya arbetssätt. I ett aktuellt samarbete med primärvården tar man fram gemensamma utfallsmått för att kunna mäta effekter i olika delar av vårdkedjan. I en kommande satsning undersöks möjligheten att bedriva säker platsoberoende vård med stöd av nya arbetssätt och ny teknik.

 

Vill du höra stipendieföreläsningen?

Nina Lahti presenterar innovationsarbetet vid en stipendieföreläsning på Vitalis 2018. 
När? Onsdag 25 april kl 11.00 – 12.00. 
Var? På scenen i utställningen, vid Intelligent Hospital Pavilion.
Efter presentationen utses den slutliga pristagaren och stipendiet delas ut vi Vitalis festmiddag.

Vitalis är en av Nordens största konferenser och mässor kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.

 

2018-10-02