Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Nu pågår nästa ansökningsperiod för Innovationsfonden

Beslut för Innovationsfonden 2019 period 1 är klart

Bedömningsprocess och beslut om fördelning av medel från innovationsfonden för den första perioden är nu färdig. 95 ansökningar bedömdes och 28 av dessa beviljades medel för innovationsprojekt under 2019, varav 16 fortsättningsansökningar. Årets ansökningar har som tidigare varit av hög kvalitet och konkurrensen därmed stor. Hela listan på beviljade projekt finns här bredvid. Alla sökande har fått besked per mail om beviljande av medel eller avslag.

 

Ny möjlighet söka medel ur Innovationsfonden

Har du en idé om en nyskapande produkt, tjänst eller metod som kan förbättra hälso- och sjukvårdens arbete till nytta för medarbetare och patienter?

NU pågår nästa ansökningsperiod då du kan ansöka om medel för idéutveckling ur Innovationsfonden.

 

Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel, oavsett yrke eller befattning.

 

Ansök fram till 31 januari

Den första ansökningsperioden inför 2019 ägde rum under oktober 2018 Då kom det in ansökningar från 95 sökande som nu fått besked. Den andra möjligheten att ansöka om medel sker nu och fram till och med 31 januari.

 

Så här ansöker du

Ansökan görs på Stockholms läns landstings webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Som stöd att formulera ansökan finns hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd. Det går att ansöka om nya utvecklingsprojekt, men även om fortsättningsmedel för projekt som redan tidigare fått medel.

2019-01-13