Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Ny rapport om Karolinska i ett växande Life Science kluster

Konsten att bygga ett kluster

Karolinska Universitetssjukhuset Solna spelar en betydande roll i att del i att etablera Stockholms framtida position. Att kunna bedriva forskning och ge vård i internationell toppklass är viktigt för huvudstadens och landets konkurrenskraft. Stockholms Handelskammare har tagit fram en rapport om verksamheten på Karolinska, rapporten lyfter också fram goda exempel på innovationsutveckling i samarbetet mellan sjukhus, företag och den akademiska verksamheten i området. Innovationssamarbetena mellan privat och offentlig sektor är viktiga framtidsfrågor för Sveriges fortsatta position som ett välfärdsland i toppskiktet, och klustret som Karolinska ingår i spelar en stor roll i detta.

2018-11-22