Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Nytt magasin om smarta innovationer

I nummer två av magasinet Goda Innovationer presenteras en rad innovativa lösningar för en ännu bättre hälso- och sjukvård. Bland annat 3D-modeller för säkrare operationer, en smart dosett som underlättar medicinering och skinn från torsk som läker svåra sår.

 

Det pågår en ständig utveckling av innovationer inom Region Stockholm, tack vare medarbetare som får idéer om hur deras arbete kan förbättras till nytta för patienter och resenärer. Till sin hjälp att utveckla idéerna till nya innovativa produkter, tjänster och arbetsmetoder finns innovationsenheter vid flera av länets vårdgivare. En av dessa innovatörer som speglas i det nya numret av Goda Innovationer är Eva Pontén, specialist i handkirurgi och ortopedi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon lät skriva ut ett bäcken av plast i den 3D-skrivare som finns vid innovationsenheten på Södertälje sjukhus. 3D-modellen gjorde att hon ännu bättre kunde förbereda och genomföra en operation.  Nu pågår flera utvecklingsprojekt inom Region Stockholm där 3D-utskrivna skelettdelar och organ kan underlätta ingrepp.

Läs mer om 3D-modellerna och andra innovationer. Ladda ned Goda Innovationer här >>> Goda Innovationer 2

 

Innovationsfonden ger ekonomiskt stöd

En utmaning i utveckling av innovationer är att hitta finansiering. För att underlätta detta har Region Stockholm inrättat Innovationsfonden. Fonden består av 15 miljoner kronor och delar ut projektmedel två gånger per år. Alla som arbetar minst 50 procent inom verksamheter som finansieras av Region Stockholm kan ansöka, oavsett yrke eller befattning.

 

Läs mer om Innovationsfonden och om beviljade projekt här >>> länk till Innovationsfonden

 

Innovation som strategiskt verktyg

Region Stockholm har en innovationsstrategi med mål att alla verksamheter ska använda innovation som strategiskt verktyg för utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring till nytta för patienter och resenärer. Förverkligandet av strategin drivs via Region Stockholm, ett kansli som också samordnar innovationsutvecklingen och administrerar Innovationsfonden.

 

 

 

 

 

2019-02-18