Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Pilloxa hjälper unga att ta sina läkemedel

Bild på telefon som visar Pilloxa-appen och en läkemedelsdosett

Pilloxa grundades som bolag 2015 och fick samma år medel från Innovationsfonden. I skrivande stund består bolaget av 6st heltidsanställda och har sin första batch av produkten på väg ut på marknaden. Vi kontaktade Per Nilsson som är en av grundarna till Pilloxa för att få reda på mer.

Per är ekonom i grunden och har hand om finansiering och försäljning på Pilloxa. Han och de andra tre grundarna träffades på Clinical Innovation Fellowship som då var ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Läns Landsting (SLL). Pilloxa är ett tvärvetenskapligt projekt med läkare, ingenjörer och ekonomer.
 
Problemet som gruppen upptäckte var att många yngre ofta inte tar sina läkemedel som de ska. Bara hälften av alla patienter tar sina läkemedel som ordinerat. Per berättar dessutom att 30% av alla inläggningar på Karolinska Sjukhuset är läkemedelrelaterade och 10% beror på bristande följsamhet med medicinering. Problematiken orsakar 8 dödsfall i Sverige varje dag och kostar samhället 20 miljarder kronor årligen.
 
Många av lösningarna på problemet ute på marknaden riktar sig mot en äldre målgrupp, men Pilloxa riktar sig mot de yngre. Man upptäckte att det var viktigt för de yngre att förstå varför och hur de ska ta sina läkemedel och gjorde således en läkemedelsdosett som genom sensorer är kopplad till en mobilapplikation. Glömmer man att ta sina läkemedel skickar applikationen en påminnelse till användaren. Framöver är tanken att även anhöriga och/eller vårdgivare ska få information om missade doser. I mobilapplikationen finns även en uppdaterad läkemedelslista för personen tillsammans med statistik på hur man har tagit sina läkemedel som kan visas för vårdgivare.
 
Per anser att medlen från Innovationsfonden har gjort extremt stor skillnad för projektet med finansiellt stöd i ett tidigt skede och gänget känner att samarbetet med SLL Innovation har öppnat dörrar för olika kontakter som annars kan vara svåra att få på egen hand.
 
”Hur man tar fram innovationer inom vården kan vara komplext initialt”, menar Per och fortsätter: ”SLL Innovation har varit väldigt stödjande genom detta. Det känns bra att de tror på en!”. Det sätter även en kvalitetsstämpel på projektet som är utmärkt att kunna visa upp för sjukvårdspersonal inom SLL.
 
Framöver ska Pilloxa nu testa produkten med medicinerade patienter på ett flertal kliniker inom SLL samt starta en klinisk studie. Samtidigt tittar de på ytterligare samarbeten med andra kliniker som vill erbjuda produkten till sina patienter. Målet för Pilloxa är att förbättra livet för alla som tar läkemedel och i slutändan att rädda liv.
 
Pers bästa tips för dig med bra idéer inom vården:
”Uthållighet! Utgå ifrån och försök förstå problemet innan du kommer med en lösning. Försök förstå hur allt hänger ihop.”
 
Läs mer om Pilloxa på https://www.pilloxa.com/
 
2017-10-30