Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Stockholms läns landstings första Innovationsbokslut

Nu presenteras landstingets första innovationsbokslut, en start för uppföljning och mätning av effekterna av innovationsarbetet i landstinget.

Innovationsstrategi som styr

En landstingsövergripande strategi beslutades av landstingsfullmäktige i november 2016 för innovation, den pekar ut handlingsriktningar och långsiktiga mål.

Strategin slår fast sex strategiska inriktningar och det är dessa som innovationsbokslutet följer upp:

 • Landstinget ska ha ett mer sammanhållet innovationssystem
 • Landstinget ska bedriva ett mer systematiskt innovationsarbete
 • Landstinget ska i högre utsträckning stimulera innovation i sin roll som inköpare och beställare
 • Landstinget ska stimulera fler verksamhetsdrivna innovationsprojekt
 • Landstinget ska erbjuda fler och bättre testmiljöer
 • Landstinget ska samverka oftare och närmare med omvärlden

Metoderna för uppföljning och mätning av innovationsarbetet kommer att utvecklas över tid. I detta bokslut görs bedömningar av årets utveckling med hjälp av vissa kvantitativa mått. Från och med 2018 ingår innovation i landstingets övergripande målstyrningsprocess


Några av de viktigaste punkterna under 2017 som genomförts och som sammanfattas i innovationsbokslutet

 • I februari beslutade landstingsfullmäktige att skapa en sammanhållande innovationsverksamhet under namnet SLL Innovation
 • Inom SLL Innovation har det skapats ett samordningskansli, ett brett nätverk för landstingets organisationer med workshops och ett chefsnätverk som ses varje månad. Gemensamma projekt för digital idéhantering samt hantering av immateriella rättigheter har startats upp.
 • Från Innovationsfonden har 37 projekt finansierats under året och ytterligare en utlysning genomfördes under hösten. Dessutom har en uppföljning av de första årens projekt genomförts med positivt resultat
 • Mål och indikatorer för innovation har under året införts i landstingets övergripande målstyrningsprocess
 • Hundratals företagssamarbeten har genomförts - alltifrån ett nytt smart stasband till ryggradsoperationer med hjälp av avancerad AR- och 3D-navigationsteknik
2018-10-02