Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Torskskinnsförbandet testas vidare.

SLL Innovation lanserar nu en möjlighet till central internfinansiering för mindre inköp av innovativa produkter till vården, Innovationsvänlig upphandlingsfond, och först ut att testas är torskskinnsförbandet.

Torskskinn som sårförband har efter en tidigare mycket lyckad provuppställning på Hudmottagning, Danderyds Sjukhus, nu antagits i SLL Innovations IVU-fonden (Innovationsvänliga upphandlingsfonden). Under den här veckan genomfördes ett möte med representanter från SPESAK, Geriatriken, Medicinsk teknik och SLL Innovation. Alla parter var ense om att produkten är mycket spännande och att det skulle vara värt att testa den ytterligare på Hudmottagningen - Danderyds Sjukhus, Hudkliniken - Karolinska Sjukhuset samt Sårcentrum - Södersjukhuset genom en finansiering via IVU-fonden. Detta innebär att en direktupphandling kan påbörjas vid respektive klinik inom kort.

 

Läs mer och se SVT Nyheters inslag från december 2015 om torskskinnförbandet

 

2016-05-12