Skip to main content

------

SLL Innovation

Susanne Hägglunds idé nominerad till Årets Innovation i Södertälje

Bild på Susanne Hägglund

Susanne Hägglund, sjuksköterska på KOU-mottagningen på Södertälje sjukhus, kom till mig i december 2014 med en idé om en produkt som hon såg ett behov av i sitt arbete. Det gjordes många handspolningar av urinkatetrar på avdelningen hon jobbade på då och hon hade en idé som skulle förenkla sättet man spolar på, förbättra arbetsmiljön och göra proceduren säkrare för att minska risken för smittspridning.

Tillsammans har vi tagit det steg för steg med att utforska behoven, vi ringde sjukhus runt om i Sverige och frågade om de upplevde samma problem som Susanne och hur ofta de handspolade katetrar och det visade sig att det fanns ett behov, det var många som berättade om precis samma problem som Susanne. Det är arbetssamt att handspola katetrar och det finns risk för smittspridning då det kan stänka urin och blod över både patienter och vårdpersonal.
 
Vi har tillsammans utformat prototyper som vi skrivit ut i vår 3D-skrivare och testat, i flera omgångar, med vårdpersonal på Södertälje sjukhus och Södersjukhuset. Där har vi fått värdefull återkoppling på prototyperna och vidareutvecklat den successivt. 2016 blev SLL Innovation kontaktade av Wargön Innovation som är ett Innovationssystem i Trollhättan, som då var ett projekt startat av Vänersborgs kommun i syfte att bl.a. stötta entreprenörer, företag och offentliga aktörer i arbetet med att utveckla och kommersialisera nya hållbara material. Wargön Innovation har nyligen utnämts till "Nationellt centrum för utveckling av hållbara material".
 
Wargön ville testa ett sätt att snabbare få ut bärkraftiga idéer på marknaden och som kan tillverkas i biomaterial. Ett av de spår som de drev var "Biomaterial i vården" vars mål var att öka användningen av biobaserade material i vården, både för att minska miljöpåverkan men också för att ge effektivare materialutnyttjande. Landstingen köper växande volymer av engångsartiklar som tillverkas av oljebaserade råvaror som efter användning eldas upp.
 
Tanken var att koppla ihop en idégivare med en bra idé med en entreprenör som kan driva produktutvecklingen och kommersialiseringen av produkten och på så sätt snabba upp processen från idé till färdig produkt. Det var ett antal idéer som utvärderades och Susannes idé var en av två som gick vidare och erbjöds att gå med i projektet som skulle löpa över två år.
 
Susanne bestämde sig för att hoppa på tåget och fick under sommaren 2016 ett fribrev på sin idé av Södertälje sjukhus, det betyder att sjukhuset avsäger sig alla rättigheter, och skyldigheter, till Susannes idé och att det är Susanne som äger idén till 100%. I augusti 2016 lämnade Susannne även in en patentansökan för att skydda sin idé men den processen är i skrivande stund inte klar.
 
Som Innovationskoordinator har det var otroligt roligt att följa Susanne på den här resan och se henne växa i rollen som innovatör. Det här är inte den enda idén som Susanne har kommit med till mig, och troligen inte den sista. När man väl öppnar de kreativa kranarna så är det svårt att stänga av dom!
 
Vi på SLL Innovation följer och stöttar Susannes på hennes fortsatta resa i projektet som avslutas i april 2018 för att då, om allt går väl, övergå i ett företag med Susanne som delägare.
 
Text: Peter Rodmalm
 
2017-11-21