Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

INNOVATIONSFONDEN

Diarienummer
AKTNR 371-2747

Beslutet är klart för Innovationsfonden för 2019, period 2 och är meddelat till alla sökanden.
 

Att arbeta inom vården innebär många utmaningar, men också möjligheter för medarbetare att förverkliga idéer om hur arbetet kan förbättras. Nu har 29 vårdgivare beviljats medel ur Innovationsfonden för utveckling av nya metoder och produkter.

 

Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor som utlyses och fördelas två gånger per år. Alla som arbetar minst 50 procent inom hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm kan ansöka. Under årets andra utlysningsperiodperiod kom det in 68 ansökningar varav 29 beviljades, bland annat för följande utvecklingsprojekt:

 

 • En app som behandlingsstöd för personer med stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.
 • AR, Augmented Reality, som stöd för undersökningar, analys och diagnostik av molekyler, celler, vävnader och organ.
 • Automatiserad patientnära städning för att minska smittspridning och förhindra vårdrelaterade infektioner.
 • Ett system som ger realtidsinformation vid allvarlig händelse med stort skadeutfall, som spårar och visualiserar patienter vid skadeområde, under transport och på sjukhuset.

 

Läs hela listan på beviljade projekt här till höger

 

Nästa ansökningsperiod

Den 16 september börjar nästa ansökningsperiod inför den första utdelningen 2020. Då finns det möjlighet att ansöka om medel för både nya projekt och för fortsättning av projekt som redan tidigare fått medel. Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Som stöd att formulera ansökan finns hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd.

 

Få stöd av en innovationsenhet

Vid flera av länets vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idéer

Region Stockholms Innovationsfond består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Sedan starten 2015 har närmare 700 ansökningar om projektmedel mottagits varav ca 200 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.

 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.

 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.

 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2019-05-28
Diarienummer
AKTNR 371-2747

Beslutet är klart för Innovationsfonden för 2019, period 2 och är meddelat till alla sökanden.
 

Att arbeta inom vården innebär många utmaningar, men också möjligheter för medarbetare att förverkliga idéer om hur arbetet kan förbättras. Nu har 29 vårdgivare beviljats medel ur Innovationsfonden för utveckling av nya metoder och produkter.

 

Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor som utlyses och fördelas två gånger per år. Alla som arbetar minst 50 procent inom hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm kan ansöka. Under årets andra utlysningsperiodperiod kom det in 68 ansökningar varav 29 beviljades, bland annat för följande utvecklingsprojekt:

 

 • En app som behandlingsstöd för personer med stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.
 • AR, Augmented Reality, som stöd för undersökningar, analys och diagnostik av molekyler, celler, vävnader och organ.
 • Automatiserad patientnära städning för att minska smittspridning och förhindra vårdrelaterade infektioner.
 • Ett system som ger realtidsinformation vid allvarlig händelse med stort skadeutfall, som spårar och visualiserar patienter vid skadeområde, under transport och på sjukhuset.

 

Läs hela listan på beviljade projekt här till höger

 

Nästa ansökningsperiod

Den 16 september börjar nästa ansökningsperiod inför den första utdelningen 2020. Då finns det möjlighet att ansöka om medel för både nya projekt och för fortsättning av projekt som redan tidigare fått medel. Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Som stöd att formulera ansökan finns hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd.

 

Få stöd av en innovationsenhet

Vid flera av länets vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idéer

Region Stockholms Innovationsfond består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Sedan starten 2015 har närmare 700 ansökningar om projektmedel mottagits varav ca 200 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.

 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.

 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.

 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2019-05-28