Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

INNOVATIONSFONDEN

Diarienummer
AKTNR 371-2794

Ansök om medel för innovationsutveckling

Nu är det dags för ännu en av Innovationsfondens ansökningsperioder. Mellan 16 september och 21 oktober 2019 går det att ansöka om stöd för utveckling av goda idéer om nyskapande lösningar för hälso- och sjukvården. 

 

Innovationsfonden har inrättats av Region Stockholm för att ge medarbetare möjlighet att medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Fonden fördelar två gånger per år stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder, till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent inom hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm kan ansöka.

 

Två ansökningsperioder

För projekt som ska genomföras under 2020 kan ansökningar göras 16 september–21 oktober 2019 och 1–31 januari 2020. Det går att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som redan fått stöd ur fonden.

 

Hjälp med ansökan och inspiration

Ansökan görs på landstingets webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Hjälp med att utforma ansökan kan fås av SLL Innovation och innovationsenheter vid länets vårdgivare. För inspiration finns också en rad exempel på idéer som utvecklats till innovativa lösningar av vårdens medarbetare.

 

Få stöd av en innovationsenhet

Hos flera vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idéer

Region Stockholms Innovationsfond består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Alla som arbetar minst 50 procent inom hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm kan ansöka. Sedan starten 2015 har närmare 700 ansökningar om projektmedel mottagits varav ca 200 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt. Som stöd att formulera ansökan finns här hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd.

 

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

 

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.

  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.

  • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.

  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2019-10-03
Diarienummer
AKTNR 371-2794

Ansök om medel för innovationsutveckling

Nu är det dags för ännu en av Innovationsfondens ansökningsperioder. Mellan 16 september och 21 oktober 2019 går det att ansöka om stöd för utveckling av goda idéer om nyskapande lösningar för hälso- och sjukvården. 

 

Innovationsfonden har inrättats av Region Stockholm för att ge medarbetare möjlighet att medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Fonden fördelar två gånger per år stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder, till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent inom hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm kan ansöka.

 

Två ansökningsperioder

För projekt som ska genomföras under 2020 kan ansökningar göras 16 september–21 oktober 2019 och 1–31 januari 2020. Det går att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som redan fått stöd ur fonden.

 

Hjälp med ansökan och inspiration

Ansökan görs på landstingets webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Hjälp med att utforma ansökan kan fås av SLL Innovation och innovationsenheter vid länets vårdgivare. För inspiration finns också en rad exempel på idéer som utvecklats till innovativa lösningar av vårdens medarbetare.

 

Få stöd av en innovationsenhet

Hos flera vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idéer

Region Stockholms Innovationsfond består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Alla som arbetar minst 50 procent inom hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm kan ansöka. Sedan starten 2015 har närmare 700 ansökningar om projektmedel mottagits varav ca 200 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt. Som stöd att formulera ansökan finns här hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd.

 

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

 

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.

  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.

  • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.

  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2019-10-03