Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset

Diarienummer
AKTNR 476-2629

Innovationsplatsen arbetar strategiskt med innovation för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och skapa bästa möjliga vård – för dagens och morgondagens patienter.

Utgår från vårdens behov

Innovationsplatsen stödjer sjukhusets medarbetare i utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård. Tillsammans kan vi identifiera behov inom vården, ringa in nya innovationsområden och utveckla vården i relevant miljö – på de kliniker där innovationerna ska göra verklig nytta.Strategiska samarbeten

Genom att tillföra fler perspektiv blir lösningarna ännu mer innovativa. Därför etablerar Innovationsplatsen samarbeten med ledande akademiska institutioner, näringslivsaktörer och andra vårdgivare i Sverige och internationellt. Det är också viktigt att skapa utrymme för patienter att vara aktiva aktörer i utvecklingsarbetet.Patienternas bästa är drivkraft och mål

Våra gemensamma ansträngningar ska ge effektivare och säkrare behandling, vassare utrustning, smartare vårdprocesser och mer kostnadseffektiva insatser. Patientnyttan är vår drivkraft och vårt mål.Till nytta för så många som möjligt

De innovationer som tas fram kan skalas upp och spridas – inom Karolinska Universitetssjukhuset, inom Stockholms läns landsting, i Sverige och globalt.Läs mer på Innovationsplatsens hemsida.

 

2018-11-28
Diarienummer
AKTNR 476-2629

Innovationsplatsen arbetar strategiskt med innovation för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och skapa bästa möjliga vård – för dagens och morgondagens patienter.

Utgår från vårdens behov

Innovationsplatsen stödjer sjukhusets medarbetare i utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård. Tillsammans kan vi identifiera behov inom vården, ringa in nya innovationsområden och utveckla vården i relevant miljö – på de kliniker där innovationerna ska göra verklig nytta.Strategiska samarbeten

Genom att tillföra fler perspektiv blir lösningarna ännu mer innovativa. Därför etablerar Innovationsplatsen samarbeten med ledande akademiska institutioner, näringslivsaktörer och andra vårdgivare i Sverige och internationellt. Det är också viktigt att skapa utrymme för patienter att vara aktiva aktörer i utvecklingsarbetet.Patienternas bästa är drivkraft och mål

Våra gemensamma ansträngningar ska ge effektivare och säkrare behandling, vassare utrustning, smartare vårdprocesser och mer kostnadseffektiva insatser. Patientnyttan är vår drivkraft och vårt mål.Till nytta för så många som möjligt

De innovationer som tas fram kan skalas upp och spridas – inom Karolinska Universitetssjukhuset, inom Stockholms läns landsting, i Sverige och globalt.Läs mer på Innovationsplatsens hemsida.

 

2018-11-28