Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Inspiration

Diarienummer
AKTNR 507-2785

Många innovationer är resultat av idéer från medarbetare inom hälso- och sjukvården som har kommit på hur det dagliga arbetet skulle kunna förbättras till nytta för patienter.

Innovationer utvecklas ofta i samarbete mellan medarbetare inom vården, forskare, patienter och företag. Här kan du ta del av en rad olika exempel på innovationskraft och innovativa produkter, tjänster och metoder.

Projekt med stöd från Innovationsfonden

Högteknologisk eye-tracking, behandlingsstöd i app-form för personer med stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom, nytt arbetssätt för hantering av sällanläkemedel på Danderyds sjukhus och digital blodprovtagningstavla inom barnsjukvård. Det är exempel på några av de projekt som beviljades medel från Innovationsfonden 2019.

 

Se också filmen där en rad personer berättar om hur Innovationsfonden har gjort det möjligt för dem att utveckla sina idéer.

 
Ta del av fler projektexempel här nedan.
 
2019-09-17
Diarienummer
AKTNR 507-2785

Många innovationer är resultat av idéer från medarbetare inom hälso- och sjukvården som har kommit på hur det dagliga arbetet skulle kunna förbättras till nytta för patienter.

Innovationer utvecklas ofta i samarbete mellan medarbetare inom vården, forskare, patienter och företag. Här kan du ta del av en rad olika exempel på innovationskraft och innovativa produkter, tjänster och metoder.

Projekt med stöd från Innovationsfonden

Högteknologisk eye-tracking, behandlingsstöd i app-form för personer med stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom, nytt arbetssätt för hantering av sällanläkemedel på Danderyds sjukhus och digital blodprovtagningstavla inom barnsjukvård. Det är exempel på några av de projekt som beviljades medel från Innovationsfonden 2019.

 

Se också filmen där en rad personer berättar om hur Innovationsfonden har gjort det möjligt för dem att utveckla sina idéer.

 
Ta del av fler projektexempel här nedan.
 
2019-09-17