Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Kontakt

Diarienummer
AKTNR 481-2750

Region Stockholm Innovation är samlingsnamnet för den innovationsverksamhet som bedrivs inom Stockholms län. Vänd dig med funderingar, idéer eller frågor till någon av oss.

Kontakta oss på Region Stockholm Innovation

Telefon: 08 123 585 58

Mail: sllinnovation@sll.se

Twitter: www.twitter.com/sllinnovation

Kontakta Innovationsstödjande verksamheter

Det finns innovationsstödjande verksamheter vid flera av länets vårdenheter som ingår i nätverket Region Stockholm Innovation. De fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. De ger också idégivare stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner. Samordningskansliet Region Stockholm Innovation finns för att svara på frågor kring innovationsutveckling inom Stockholm län och att lotsa dig rätt.  Har du en idé eller fråga så kontakta samordningskansliet Kontaktuppgifter här, eller någon av verksamheterna här nedan.

De innovationsstödjande verksamheterna är:

Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på dess länkar.

 

Kontakta chefsnätverket

Inom Region Stockholm Innovation finns ett chefsnätverk. Respektive persons roll eller område framgår efter dess namn.

 

Innovationschef, Region Stockholm

Fredrik Engströmer

mail: fredrik.engstromer@sll.se

Innovationsstrateg / Ansvarig Innovationsfonden, Region Stockholm

Annette Alkebo 

mail: annette.alkebo@sll.se

FoUUI chef, Södertälje sjukhus

Pamela Mazzocato

mail: pamela.mazzocato@sll.se

Innovationschef, Danderyds sjukhus

Olof Hillborg

mail: olof.hillborg@sll.se

Forsknings/Utvecklingschef, TioHundra

Helena Hvitfeldt Forsberg

mail: helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

Ansvarig SLSO Innovationssluss

Gabor Révay

mail: gabor.revay@sll.se

eHälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdförvaltningen

Åsa Schwieler

mail: asa.schwieler@sll.se

Innovations- och utvecklingsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Nicke Svanvik

mail: nicke.svanvik@sll.se 

Innovationschef, Karolinska Universitetssjukhuset

Stefan Vlachos

mail: stefan.vlachos@sll.se

Verksamhetschef, Danderyds sjukhus

Torbjörn Wirf

mail: torbjorn.wirf@sll.se

Chef Utvecklingsavdelningen, HSF

Susanna Lagersten

mail: susanna.lagersten@sll.se

Enhetschef, SLL Strategisk IT  /tf Örjan Scheller

Andreas Hölne

mail: orjan.scheller@sll.se

 

Kontakta våra samarbetspartners

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) samordningskansli för eHälsa och IT fungerar som ett stöd för samordning av ärenden som ska lyftas i FOA styrgrupp. Kansliet samordnar även eHälsa och IT's portföljstyrning bestående av en förvaltningsportfölj och en projektportfölj.

Operativ ansvarig

Carina Lamroth Martinsson

tfn: 08-123 402 34

mail: carina.lamroth-martinsson@sll.se

Kansliansvarig

Susanne Bayard

mail: susanne.bayard@sll.se

Metodstöd verksamhetsarkitektur

Lisa Höglund

tfn: 08-123 402 59

mail: lisa.hoglund@sll.se

Koordinator och Metodstöd

Mirja Koffman

tfn: 08-123 401 72

mail: mirja.p.koffman@sll.se

 

2019-05-28
Diarienummer
AKTNR 481-2750

Region Stockholm Innovation är samlingsnamnet för den innovationsverksamhet som bedrivs inom Stockholms län. Vänd dig med funderingar, idéer eller frågor till någon av oss.

Kontakta oss på Region Stockholm Innovation

Telefon: 08 123 585 58

Mail: sllinnovation@sll.se

Twitter: www.twitter.com/sllinnovation

Kontakta Innovationsstödjande verksamheter

Det finns innovationsstödjande verksamheter vid flera av länets vårdenheter som ingår i nätverket Region Stockholm Innovation. De fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. De ger också idégivare stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner. Samordningskansliet Region Stockholm Innovation finns för att svara på frågor kring innovationsutveckling inom Stockholm län och att lotsa dig rätt.  Har du en idé eller fråga så kontakta samordningskansliet Kontaktuppgifter här, eller någon av verksamheterna här nedan.

De innovationsstödjande verksamheterna är:

Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på dess länkar.

 

Kontakta chefsnätverket

Inom Region Stockholm Innovation finns ett chefsnätverk. Respektive persons roll eller område framgår efter dess namn.

 

Innovationschef, Region Stockholm

Fredrik Engströmer

mail: fredrik.engstromer@sll.se

Innovationsstrateg / Ansvarig Innovationsfonden, Region Stockholm

Annette Alkebo 

mail: annette.alkebo@sll.se

FoUUI chef, Södertälje sjukhus

Pamela Mazzocato

mail: pamela.mazzocato@sll.se

Innovationschef, Danderyds sjukhus

Olof Hillborg

mail: olof.hillborg@sll.se

Forsknings/Utvecklingschef, TioHundra

Helena Hvitfeldt Forsberg

mail: helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

Ansvarig SLSO Innovationssluss

Gabor Révay

mail: gabor.revay@sll.se

eHälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdförvaltningen

Åsa Schwieler

mail: asa.schwieler@sll.se

Innovations- och utvecklingsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Nicke Svanvik

mail: nicke.svanvik@sll.se 

Innovationschef, Karolinska Universitetssjukhuset

Stefan Vlachos

mail: stefan.vlachos@sll.se

Verksamhetschef, Danderyds sjukhus

Torbjörn Wirf

mail: torbjorn.wirf@sll.se

Chef Utvecklingsavdelningen, HSF

Susanna Lagersten

mail: susanna.lagersten@sll.se

Enhetschef, SLL Strategisk IT  /tf Örjan Scheller

Andreas Hölne

mail: orjan.scheller@sll.se

 

Kontakta våra samarbetspartners

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) samordningskansli för eHälsa och IT fungerar som ett stöd för samordning av ärenden som ska lyftas i FOA styrgrupp. Kansliet samordnar även eHälsa och IT's portföljstyrning bestående av en förvaltningsportfölj och en projektportfölj.

Operativ ansvarig

Carina Lamroth Martinsson

tfn: 08-123 402 34

mail: carina.lamroth-martinsson@sll.se

Kansliansvarig

Susanne Bayard

mail: susanne.bayard@sll.se

Metodstöd verksamhetsarkitektur

Lisa Höglund

tfn: 08-123 402 59

mail: lisa.hoglund@sll.se

Koordinator och Metodstöd

Mirja Koffman

tfn: 08-123 401 72

mail: mirja.p.koffman@sll.se

 

2019-05-28