Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

3D-scanning för att ta fram och kvalitetssäkra patientanpassade trakealkanyler

På Nationellt Respiratoriskt Center (NRC) på Danderyds sjukhus jobbar Stefan Håkansson med ett projekt som handlar om att genom 3D-scanning ta fram patientanpassade kvalitetssäkra trakealkanyler. Trakea är det anatomiska namnet för luftstrupe och en trakeakanyl är en kanyl man använder vid operativa ingrepp i luftstrupen för att skapa fria luftvägar. I Stefans projekt används ’reverse engineering’ för att undersöka om man kan ta fram ritningar och delar till trakealkanyler genom 3D-scanning av specialanpassade trakealkanyl-prototyper. Prototyperna öppnas i ett CAD-program och kan jämföras med den tillverkade trakealkanylen för att upptäcka eventuella avvikelser.
 
Man tittar även på om det är möjligt att omvandla en CT-bild till ett format som går att behandla i ett CAD-program. Om detta skulle vara möjligt så kan man bland annat skriva ut modeller av en patients luftvägar, vilket gör att man kan hjälpa såväl svårflyttade patienter som patienter hos andra vårdgivare, då patienten aldrig behöver komma på ett fysiskt besök. Man kan även därigenom sen avgöra vilken trakealkanyllösning som är den optimala för just den patienten, standardlösningen eller en specialanpassad lösning.
 
Tekniken skulle ge större möjligheter att hitta den lösning som är lämpligast för patienten samtidigt som man snabbare kan tillgodose patienter med rätt mängd kanyler till en lägre kostnad. Just nu utvärderas och kvalitetssäkras resultaten.