Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Asthmatuner

Björn Nordlund är barnsjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus samtidigt som han forskar på Karolinska Institutet. Han grundade Asthmatuner tillsammans med kollegan och barnläkaren Henrik Ljungberg.
 
Astma är en variabel sjukdom som kräver att behandlingen justeras över tid utefter symtom, samtidigt som patienterna träffar sjukvården max 1-2 gånger om året. Björn och Henrik har båda upplevt att patienterna saknar stöd för egenvård och de har även upptäckt att vårdgivare inte följer de riktlinjer som uppmanar till att patienten ska få en skriftlig behandlingsplan. Det är just behovet av att förbättra egenvården av astma som Asthmatuner syftar till att lösa.
 
En mobilapplikation tillsammans med en trådlös lungfunktionsmätare gör att patienten kan mäta sin lungfunktion och registrera symtom. På så vis genereras en anpassad behandlingsplan utifrån hur patienten mår. Dessutom kan hälso- och sjukvården följa upp hur patienten mår via ett gränssnitt anpassat för vårdgivaren, vilket i sin tur underlättar kommunikationen mellan patient och vårdgivare.
 
CE-märkning och lansering är planerad till 2019 och fram till 2018 utförs nu en klinisk studie för att undersöka vilken effekt Asthmatuner har på patienternas astmabesvär. Man gör även i samband med studien en användarutvärdering för att se att produkten fungerar som användaren vill.