Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Bildtolkning av slätröntgenbilder med hjälp av artificiell intelligens

Med stöd från Innovationsfonden har Max Gordon och hans projektteam på ortopedkliniken på Danderyds sjukhus kunnat skapa bättre bildtolkning av slätröntgenbilder med hjälp av artificiell intelligens. Max och teamet började med att ta fram en algoritm för den artificiella intelligensen som kan kommunicera med bildvisaren av röntgenbilderna. Algoritmen finjusterades sedan och därpå implementerades själva bildvisaren.
 
”Utan stödet hade vi aldrig kommit så här nära en produkt som vi kan börja implementera”, säger Max som upplevt ett stort stöd av Innovationsfonden.
 
Projektteamets förhoppning är att i slutet av 2017 ha en färdig produkt för implementering.