Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

DRILL - Drönare utrustad med hjärtstartare

Varje år drabbas ca 5 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och för majoriteten av dem leder detta till dödsfall. Att snabbt få fram en hjärtstartare är avgörande för att minska dödligheten vid oväntat hjärtstopp. Det är bakgrunden till den pågående utvecklingen av drönare med lättviktshjärtstartare, en så kallad ambulansdrönare. Tanken är att drönarna ska fungera som ett komplement till ambulanssjukvården på svårtillgängliga platser som till exempel i Stockholms skärgård. Vilket bedöms kunna bidra till en ökad överlevnad till relativt låg kostnad.
 
Utvecklingen av ambulansdrönaren har pågått under en pilotfas med omfattande tester under 2014–2016. Drönarens tekniska förutsättningar och funktionalitet har testats under olika geografiska och meteorologiska omständigheter och man har kommit upp med en fullt verksam prototyp.
 
Under 2017 och 2018 genomförs slutligt tekniskt utvecklingsarbete som optimerar funktioner och effekter samt ytterligare simuleringsstudier. Planen är att under 2019 placera ut ett antal ambulansdrönare som kan larmas ut till skarpa hjärtstoppslarm av SOS Alarm.