Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Pilloxa - smart dosering

Pilloxa grundades som bolag 2015 och fick samma år medel från Innovationsfonden. Pilloxa är ett tvärvetenskapligt projekt med läkare, ingenjörer och ekonomer.
 
Problemet som gruppen upptäckte var att många yngre ofta inte tar sina läkemedel som de ska. Bara hälften av alla patienter tar sina läkemedel som ordinerat. Per Nilsson, som har hand om finansiering och försäljning på Pilloxa, berättar dessutom att 30% av alla inläggningar på Karolinska Sjukhuset är läkemedelrelaterade och 10% beror på bristande följsamhet med medicinering. Problematiken orsakar 8 dödsfall i Sverige varje dag och kostar samhället 20 miljarder kronor årligen.
 
Många av lösningarna på problemet ute på marknaden riktar sig mot en äldre målgrupp, men Pilloxa riktar sig mot de yngre. Man upptäckte att det var viktigt för de yngre att förstå varför och hur de ska ta sina läkemedel och gjorde således en läkemedelsdosett som genom sensorer är kopplad till en mobilapplikation. Glömmer man att ta sina läkemedel skickar applikationen en påminnelse till användaren. Framöver är tanken att även anhöriga och/eller vårdgivare ska få information om missade doser. I mobilapplikationen finns även en uppdaterad läkemedelslista för personen tillsammans med statistik på hur man har tagit sina läkemedel som kan visas för vårdgivare.
 
Framöver ska Pilloxa nu testa produkten med medicinerade patienter på ett flertal kliniker inom SLL samt starta en klinisk studie. Samtidigt tittar de på ytterligare samarbeten med andra kliniker som vill erbjuda produkten till sina patienter. Målet för Pilloxa är att förbättra livet för alla som tar läkemedel och i slutändan att rädda liv.
 
Läs mer om Pilloxa på https://www.pilloxa.com/