Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Quiet Track

Quiet Track syftar till en mer effektiv underhållning av tågrälsen genom mikrofonavlyssning på undersidan av tågen, men även minskad bullernivå. Projektet är ett samarbete mellan KTH, MTR Stockholm, Tunnelbanan Teknik Stockholm AB, Strukton Rail och Tyréns AB.
 
Efter att landstingets trafikförvaltning köpt in tjänsten för tunnelbanesystemet så kommer sju tåg från och med hösten 2017 att rulla med utrustningen.
 
Läs mer om projektet på sidan 25 i Goda innovationer samt på Ny Teknik's hemsida.