Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Samordningskansli

Diarienummer
AKTNR 522-2584
Bild på laptop och en hand som håller i en telefon

Samordningskansliet ansvarar för att övergripande koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera landstingets innovationsverksamhet och för dess kommunikation och rådgivning samt för Innovationsfonden.

 

Innovationschef

Fredrik Engströmer

mail: fredrik.engstromer@sll.se

Strateg/Projektledare, Ansvarig för Innovationsfonden

Annette Alkebo

tfn: 072-569 41 15 

mail: annette.alkebo@sll.se

Projektledare, Ansvarig för ärendehantering

Morgan Lindhé

tfn: 070-168 46 85

mail: morgan.lindhe@sll.se

Ansvarig samarbeten, KTH, SU, Digialt DemoSthlm

Elisabet Blaus-Rendahl

mail: elisabet.blaus-rendahl@sll.se

 För allmänna ärenden kontakta sllinnovation@sll.se.

 

2018-11-26
Diarienummer
AKTNR 522-2584
Bild på laptop och en hand som håller i en telefon

Samordningskansliet ansvarar för att övergripande koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera landstingets innovationsverksamhet och för dess kommunikation och rådgivning samt för Innovationsfonden.

 

Innovationschef

Fredrik Engströmer

mail: fredrik.engstromer@sll.se

Strateg/Projektledare, Ansvarig för Innovationsfonden

Annette Alkebo

tfn: 072-569 41 15 

mail: annette.alkebo@sll.se

Projektledare, Ansvarig för ärendehantering

Morgan Lindhé

tfn: 070-168 46 85

mail: morgan.lindhe@sll.se

Ansvarig samarbeten, KTH, SU, Digialt DemoSthlm

Elisabet Blaus-Rendahl

mail: elisabet.blaus-rendahl@sll.se

 För allmänna ärenden kontakta sllinnovation@sll.se.

 

2018-11-26