Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Samverkan med företag

Diarienummer
AKTNR 317-1765
Bild på två kvinnor i ett lantkök varav den ena har sjukvårdskläder

Samarbete mellan olika aktörer är ofta en förutsättning för utvecklingen av en innovation. Genom samverkan mellan kliniker, forskare, företag och patienter kan parterna arbeta tillsammans för att förbättra hälso- och sjukvården.

Samverkan kan uppnås på olika sätt. Dels i samband med innovationsprocessen då en idé utvecklas till en färdig innovation. Dels genom att vården upphandlar utveckling av en nyskapande funktion, till exempel en ny innovativ utrustning. Via SLL Innovation ges stöd för samarbeten som gör att vårdens behov, patientens upplevelse, modern teknik och ny forskning kan samverka för att ta fram nya effektiva lösningar.

Tester i verkliga miljöer
En förutsättning för innovationsutvecklingen är ofta att den blivande produkten, tjänsten eller metoden kan testas, certifieras och demonstreras i en verklig miljö, en så kallade testbädd. Via SLL Innovation erbjuds hjälp att få tillgång till testbäddar till exempel inom hälso- och sjukvården.

Patienter medverkar
Utveckling av en innovation kräver också ofta forskning i samarbete med akademier såsom Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Till exempel kliniska prövningar som testar innovationen under utvecklingsprocessen. Vilket också innebär att patienter är delaktiga i att trygga att produkten, tjänsten eller metoden är säker, användbar och till nytta.

Kontaktväg för innovativa företag
Många idéer som utvecklas till innovationer kommer från medarbetare inom landstinget. Men SLL Innovation är också en kontaktväg för företag som söker samarbete med vården för att utveckla nyskapande lösningar. Flera nyskapande produkter, tjänster och metoder har på så vis blivit verklighet genom initiativ från innovativa entreprenörer och större företag.
 
2017-05-19
Diarienummer
AKTNR 317-1765
Bild på två kvinnor i ett lantkök varav den ena har sjukvårdskläder

Samarbete mellan olika aktörer är ofta en förutsättning för utvecklingen av en innovation. Genom samverkan mellan kliniker, forskare, företag och patienter kan parterna arbeta tillsammans för att förbättra hälso- och sjukvården.

Samverkan kan uppnås på olika sätt. Dels i samband med innovationsprocessen då en idé utvecklas till en färdig innovation. Dels genom att vården upphandlar utveckling av en nyskapande funktion, till exempel en ny innovativ utrustning. Via SLL Innovation ges stöd för samarbeten som gör att vårdens behov, patientens upplevelse, modern teknik och ny forskning kan samverka för att ta fram nya effektiva lösningar.

Tester i verkliga miljöer
En förutsättning för innovationsutvecklingen är ofta att den blivande produkten, tjänsten eller metoden kan testas, certifieras och demonstreras i en verklig miljö, en så kallade testbädd. Via SLL Innovation erbjuds hjälp att få tillgång till testbäddar till exempel inom hälso- och sjukvården.

Patienter medverkar
Utveckling av en innovation kräver också ofta forskning i samarbete med akademier såsom Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Till exempel kliniska prövningar som testar innovationen under utvecklingsprocessen. Vilket också innebär att patienter är delaktiga i att trygga att produkten, tjänsten eller metoden är säker, användbar och till nytta.

Kontaktväg för innovativa företag
Många idéer som utvecklas till innovationer kommer från medarbetare inom landstinget. Men SLL Innovation är också en kontaktväg för företag som söker samarbete med vården för att utveckla nyskapande lösningar. Flera nyskapande produkter, tjänster och metoder har på så vis blivit verklighet genom initiativ från innovativa entreprenörer och större företag.
 
2017-05-19