Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

SÖS Innovation Södersjukhuset

Diarienummer
AKTNR 477-2623
SÖS Innovation ämnar bidra till att stärka sjukhusets och landstingets innovationsprofil regionalt och nationellt samt utveckla nya och befintliga processer, metoder, digitala lösningar och produkter. Vi arbetar mot en användardriven innovationskultur och stödjer sjukhuset i att effektivt identifiera och testa idéer och lösningar som har sin utgångspunkt i verkliga patientbehov. Vidare stödjer vi de företag som vill samverka med Södersjukhuset AB inom ramen för innovationsutveckling. Utgångspunkten ska vara i sjukvårdens behov, där entreprenörer och företag i samverkan med sjukvårdens personal kan bidra till innovationsutveckling av produkter och tjänster som stödjer Framtidens Hälso- och Sjukvård. SÖS Innovation arbetar för att skapa nya produkter, digitala lösningar, tjänster och arbetssätt.
 
Digitalisering innebär omvandling av information från analog till digital form för att göra informationen sökbar och tillgänglig. Datadriven utveckling, artificial intelligence och visualiseringsmetoder kommer inom kort vara nödvändiga instrument för en snabbare och mer precis diagnostisering men även för att öka patienters delaktighet. SÖS Innovation är inom ramen för SLL Innovation en landstingsövergripande innovationsenhet med inriktning på användarcentrerad tjänsteinnovation med utgångspunkt i tjänstedesignmetodik. Enheten tillhandahåller kompetens och knyter landstingets verksamheter närmare varandra inom området. I uppdraget ingår även att koppla landstingets tjänstedesignverksamhet närmare andra landsting, akademi, patientorganisationer och andra aktörer. Tjänstedesignprocessen är en strukturerad kreativ process med fokus på att skapa förståelse för användares behov och upplevelse av en tjänst. Genom en iterativ process som involverar patient, medarbetare och andra intressenter utvecklas nya och befintliga arbetssätt. Med nätverksvården som grund och tjänstedesign som metod kan vi skapa förutsättningar för användarcentrerad innovation.
 

Läs mer på SÖS Innovations hemsida.

 
2018-11-26
Diarienummer
AKTNR 477-2623
SÖS Innovation ämnar bidra till att stärka sjukhusets och landstingets innovationsprofil regionalt och nationellt samt utveckla nya och befintliga processer, metoder, digitala lösningar och produkter. Vi arbetar mot en användardriven innovationskultur och stödjer sjukhuset i att effektivt identifiera och testa idéer och lösningar som har sin utgångspunkt i verkliga patientbehov. Vidare stödjer vi de företag som vill samverka med Södersjukhuset AB inom ramen för innovationsutveckling. Utgångspunkten ska vara i sjukvårdens behov, där entreprenörer och företag i samverkan med sjukvårdens personal kan bidra till innovationsutveckling av produkter och tjänster som stödjer Framtidens Hälso- och Sjukvård. SÖS Innovation arbetar för att skapa nya produkter, digitala lösningar, tjänster och arbetssätt.
 
Digitalisering innebär omvandling av information från analog till digital form för att göra informationen sökbar och tillgänglig. Datadriven utveckling, artificial intelligence och visualiseringsmetoder kommer inom kort vara nödvändiga instrument för en snabbare och mer precis diagnostisering men även för att öka patienters delaktighet. SÖS Innovation är inom ramen för SLL Innovation en landstingsövergripande innovationsenhet med inriktning på användarcentrerad tjänsteinnovation med utgångspunkt i tjänstedesignmetodik. Enheten tillhandahåller kompetens och knyter landstingets verksamheter närmare varandra inom området. I uppdraget ingår även att koppla landstingets tjänstedesignverksamhet närmare andra landsting, akademi, patientorganisationer och andra aktörer. Tjänstedesignprocessen är en strukturerad kreativ process med fokus på att skapa förståelse för användares behov och upplevelse av en tjänst. Genom en iterativ process som involverar patient, medarbetare och andra intressenter utvecklas nya och befintliga arbetssätt. Med nätverksvården som grund och tjänstedesign som metod kan vi skapa förutsättningar för användarcentrerad innovation.
 

Läs mer på SÖS Innovations hemsida.

 
2018-11-26