Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

StS Innovation Södertälje Sjukhus

Diarienummer
AKTNR 478-2621

StS Innovation har som uppdrag att bidra till en innovationsvänlig kultur på sjukhuset där innovationer efterfrågas, tas emot och testas med tillit och mod. Målet är att alla verksamheter ska använda innovation som ett strategiskt verktyg för att utveckla vården, och att vi ska ha ett ledarskap och en kultur där både medborgare och medarbetare ses som möjliga innovatörer och som medskapare till framtidens vård.

Vad är en innovation?
En innovation är en idé som omsätts i verkligheten och skapar nytta. Det kan vara tjänster, produkter, arbetssätt eller nya sätt att organisera och bedriva verksamhet på. Värdet av innovationer i vården behöver inte nödvändigtvis räknas direkt i kronor och ören, utan kan lika gärna handla om ökad patientsäkerhet eller minskad miljöpåverkan. Innovationer i vården ska alltid utgå från verkliga behov och utvecklas med empati och med patienten i fokus.
 
3D-printing kan förändra vården
StS Innovation ska inom ramen för SLL Innovation fungera som en landstingsövergripande innovationsenhet med särskild inriktning på 3D-printing. Målet ska vara att fler idéer med innovationspotential förverkligas och kommer sjukvården och patienterna till godo. 3D-printing, eller additiv tillverkning, förändrar sättet vi designar, tillverkar och använder varor och produkter.


Inom vården kan 3D-skrivare bl.a. användas till att skriva ut prototyper av medarbetares idéer, egentillverkning av medicinsktekniska produkter för lokalt bruk, patientanpassade hjälpmedel men även för att skriva ut 3D-modeller av organ- och skelettdetaljer utifrån CT- och MRI-bilder som kan användas för pre-operativ planering, i dialog med patienter samt i tränings- och i utbildningssyfte för vårdpersonal.


Att få en 3D-modell utskriven, som man kan klämma och känna på, kan ge stora fördelar i det kirurgiska planeringsarbetet. Man kan i förväg få se, och hålla i, det man senare får se på operationssalen. Det ger en bättre förståelse för ingreppet vilket gör att man möts av färre överraskningar under operationen vilket i sin tur skulle kunna resultera i högre kvalitet och kortare operationstider vilket skulle ge stora värden för både patienterna och vårdgivare. En fysisk modell kan även underlätta i patientdialogen när man ska beskriva ett tillstånd och förklara vad problemet är.
2018-11-26
Diarienummer
AKTNR 478-2621

StS Innovation har som uppdrag att bidra till en innovationsvänlig kultur på sjukhuset där innovationer efterfrågas, tas emot och testas med tillit och mod. Målet är att alla verksamheter ska använda innovation som ett strategiskt verktyg för att utveckla vården, och att vi ska ha ett ledarskap och en kultur där både medborgare och medarbetare ses som möjliga innovatörer och som medskapare till framtidens vård.

Vad är en innovation?
En innovation är en idé som omsätts i verkligheten och skapar nytta. Det kan vara tjänster, produkter, arbetssätt eller nya sätt att organisera och bedriva verksamhet på. Värdet av innovationer i vården behöver inte nödvändigtvis räknas direkt i kronor och ören, utan kan lika gärna handla om ökad patientsäkerhet eller minskad miljöpåverkan. Innovationer i vården ska alltid utgå från verkliga behov och utvecklas med empati och med patienten i fokus.
 
3D-printing kan förändra vården
StS Innovation ska inom ramen för SLL Innovation fungera som en landstingsövergripande innovationsenhet med särskild inriktning på 3D-printing. Målet ska vara att fler idéer med innovationspotential förverkligas och kommer sjukvården och patienterna till godo. 3D-printing, eller additiv tillverkning, förändrar sättet vi designar, tillverkar och använder varor och produkter.


Inom vården kan 3D-skrivare bl.a. användas till att skriva ut prototyper av medarbetares idéer, egentillverkning av medicinsktekniska produkter för lokalt bruk, patientanpassade hjälpmedel men även för att skriva ut 3D-modeller av organ- och skelettdetaljer utifrån CT- och MRI-bilder som kan användas för pre-operativ planering, i dialog med patienter samt i tränings- och i utbildningssyfte för vårdpersonal.


Att få en 3D-modell utskriven, som man kan klämma och känna på, kan ge stora fördelar i det kirurgiska planeringsarbetet. Man kan i förväg få se, och hålla i, det man senare får se på operationssalen. Det ger en bättre förståelse för ingreppet vilket gör att man möts av färre överraskningar under operationen vilket i sin tur skulle kunna resultera i högre kvalitet och kortare operationstider vilket skulle ge stora värden för både patienterna och vårdgivare. En fysisk modell kan även underlätta i patientdialogen när man ska beskriva ett tillstånd och förklara vad problemet är.
2018-11-26