Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Tiohundra

Diarienummer
AKTNR 520-2636

Forskning och innovation syftar till ett utvecklingsarbete som ger vinster för såväl patienter som personal.

FoU (Forskning och Utveckling) och innovation inom Tionhundra AB har till uppgift att initiera och stödja forskningsverksamhet och innovation inom vårdbolaget.

 

Kontakt på Tiohundra

Helena Hvitfeldt Forsberg

073 950 47 42

helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

 
2018-12-04
Diarienummer
AKTNR 520-2636

Forskning och innovation syftar till ett utvecklingsarbete som ger vinster för såväl patienter som personal.

FoU (Forskning och Utveckling) och innovation inom Tionhundra AB har till uppgift att initiera och stödja forskningsverksamhet och innovation inom vårdbolaget.

 

Kontakt på Tiohundra

Helena Hvitfeldt Forsberg

073 950 47 42

helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

 
2018-12-04